Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เท่าทันภาวะโภชนาการในผู้สูงวัย

เท่าทันภาวะโภชนาการในผู้สูงวัย

ครอบครัวที่มีผู้สูงวัยอยู่ในบ้านอาจเคยเผชิญกับอาการไม่อยากทานอาหารหรือทานได้น้อยของผู้สูงวัย ที่พยายามคะยั้นคะยออย่างไรก็ไม่สำเร็จ มาทำความเข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงวัยมีปัญหาด้านการกินกันค่ะ

  1. ฟันไม่ดีเหมือนเดิม หรือบางรายไม่มีฟัน ทำให้เคี้ยวอาหารไม่สะดวก
  2. ความสามารถในการรับรสและกลิ่นลดลง เมื่ออายุมากขึ้นปุ่มรับรสที่ลิ้นและความสามารถในการรับรสของผู้สูงอายุลดลง ทำให้กินอาหารไม่อร่อย
  3. น้ำย่อยและการดูดซึมอาหารลดลง อาหารที่ย่อยไม่ได้ จะเกิดการหมักหมมในลำไส้ ทำให้เกิดอาการท้องอืด มีแก๊ส แน่นท้อง จุกเสียด
  4. ความกังวลในจิตใจ ผู้สูงอายุมักถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง ลูกหลานไม่มีเวลาเอาใจใส่ บางรายกังวลว่าตนเองจะเป็นภาระให้ลูกหลาน หรือกังวลเรื่องความเจ็บป่วยของตนเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการไม่อยากอาหารได้

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้ผู้สูงวัยกินอาหารได้น้อย ทั้งๆ ที่ร่างกายต้องการสารอาหารเพื่อนำไปซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายและเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค หากปล่อยปละละเลย จะทำให้ผู้สูงวัยเกิดปัญหาทางโภชนาการและขาดสารอาหารซึ่งจะส่งผลให้มีภูมิต้านทานโรคต่ำและเจ็บป่วยได้ง่าย ขอแนะนำวิธีกระตุ้นความอยากอาหารของผู้สูงวัย ดังนี้

  1. จัดสีสันของอาหารให้น่ารับประทานเพื่อเพิ่มความอยากอาหาร
  2. จัดอาหารให้มีเนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม เคี้ยวง่าย
  3. แบ่งอาหารออกเป็นมื้อย่อยๆ เพื่อลดอาการท้องอืด
  4. เปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหารโดยอาจเปลี่ยนสถานที่ เช่น อาจพามานั่งรับประทานอาหารที่นอกบ้าน  ระเบียงบ้าน หรือเปลี่ยนไปกินอาหารนอกบ้านบ้าง
  5. ควรให้ลูกหลานมาร่วมรับประทานอาหารด้วย  
  6. กระตุ้นให้ผู้สูงวัยมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ครั้งละ 30 นาที 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์

และหากสังเกตว่าผู้สูงวัยทานอาหารได้น้อย หรือทานอาหารได้ไม่ครบ 5 หมู่ อาจเสริมด้วยผลิตภัณฑ์อาหารสูตรครบถ้วนที่มีพลังงานและสารอาหารครบถ้วน เพื่อช่วยเสริมสารอาหารให้ผู้สูงอายุ ท่านจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงและอยู่กับเราไปนานๆ