Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เทคนิคง่ายๆ เริ่มสร้างวินัยให้เด็กๆ

เทคนิคง่ายๆ เริ่มสร้างวินัยให้เด็กๆ
คุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างวินัยให้กับลูกได้ทุกวันและทุกวัย ผ่านกิจวัตรประจำวันของเขาเองและกิจกรรมที่ทำร่วมกันในครอบครัวได้ตั้งแต่ยังเล็กเลยครับ ลองมาดูกันตามช่วงวัยแบบนี้นะครับ ฃ
  • ขวบปีแรกคุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกวินัยให้กับลูกได้ผ่านการกินเป็นเวลาและนอนเป็นเวลาครับ มีข้อมูลอย่างนี้ครับ เด็กหลังอายุ 4 เดือนไปแล้วประมาณร้อยละ 60 ไม่ตื่นมากินนมมื้อดึกแล้วครับ และเด็กถึงร้อยละ 90 ไม่ตื่นมากินนมมื้อดึกหลังอายุ 6 เดือนไปแล้วครับ นี่เป็นวินัยแรกๆของเด็กเลยนะครับ
  • พอโตมาหน่อยในวัยเตาะแตะประมาณ 1 ขวบไปจนถึง 3 ขวบก็ฝึกวินัยรอบตัวง่ายๆ ด้วยการต่อยอดจากเรื่องกินเรื่องนอนนะครับ เช่น เล่นของเล่นแล้วเก็บเข้าที่เข้าทาง ปฎิบัติตามบรรทัดฐานของที่บ้าน
  • วัยอนุบาลประมาณ 3- 5 ปีนอกจากวินัยในบ้านแล้ว เด็กควรได้ต่อยอดวินัยที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนอกบ้านมากขึ้น เช่น ระเบียบของโรงเรียน ความรับผิดชอบกับเรื่องส่วนตัวที่โรงเรียน 
  • วัยเรียนหลัง 6 ปีไปแล้วก็ส่งเสริมวินัยที่เกี่ยวกับกฎระเบียบของสังคมที่ใหญ่ขึ้น เช่น ไม่ทิ้งขยะบนถนน ไม่ถ่มน้ำลายตามที่สาธารณะ ข้ามถนนตรงทางข้ามหรือสะพานลอย 
  • เมื่อลูกโตเข้าสู่วัยรุ่นประมาณ 10 ปีครับ หากเขาได้รับการฝึกฝนตัวเองมาอย่างดี เขาจะสามารถต่อยอดระเบียบวินัยต่างๆได้มากขึ้นจนใกล้เคียงผู้ใหญ่ ถึงตอนนี้คุณพ่อคุณแม่คงห่วงเขาได้น้อยลงครับ
วินัยสร้างไม่ยากเพียงแต่ต้องปฎิบัติกันอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับความหนักแน่นและอดทนของคุณพ่อคุณแม่ และคุณลูกครับ สู้ๆนะครับ คุณพ่อคุณแม่ครับ

ที่มา: นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์