Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
กุมภาพันธ์ 28, 2013

เติมเต็มความสุขของเพื่อนสี่ขาด้วยอาหารสุนัขที่ครบทุกประโยชน์

เติมเต็มความสุขของเพื่อนสี่ขาด้วยอาหารสุนัขที่ครบทุกประโยชน์
“สุนัข” คือเพื่อนสี่ขาผู้ซื่อสัตย์ และรู้ใจข้างกายของคนเรา การดูแลให้ความรักและเอาใส่ใจจึงเป็นเรื่องที่เจ้าของสุนัขทุกท่านไม่ควรละเลย โดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกซื้ออาหารสุนัขที่มีอยู่มากมายในท้องตลาด ซึ่งผู้เลี้ยงจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของสุนัขเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงของสัตว์เลี้ยงแสนรัก โดยมีหลักการง่ายๆ ที่ควรคำนึงถึงในการเลือกซื้ออาหารสุนัขดังนี้

ขั้นแรก อาหารสุนัขมักจะแบ่งโดยใช้เกณฑ์ของอายุสุนัขเป็นหลัก ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่วงวัย ได้แก่ 1.สุนัขตั้งแต่แรกเกิด-12 เดือน หรือลูกสุนัข 2.สุนัขตั้งแต่อายุ 12 เดือน-6 ปี หรือสุนัขโต และ 3.สุนัขตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ซึ่งการกำหนดช่วงวัยหรืออายุของสุนัขนี้ ก็เพื่อให้ผู้เลี้ยงสามารถเลือกอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องจากสุนัขในแต่ละช่วงวัยจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายทั้งภายนอกและภายในที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้มีความต้องการแร่ธาตุอาหารที่แตกต่างกันตามไปด้วย

นอกจากจะต้องคำนึงถึงเกณฑ์อายุสุนัขเป็นสำคัญแล้ว ขั้นตอนต่อไปในการเลือกซื้ออาหารสุนัขคือ ต้องคำนึงถึงสายพันธุ์ของสุนัข ซึ่งมีทั้งพันธุ์เล็ก กลางและใหญ่ ซึ่งทำให้สรีระอย่างเช่น ปาก และซี่ของฟันนั้นมีความแตกต่างกัน รวมไปถึง ความต้องการสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายก็แตกต่างกันด้วย อีกทั้งยังควรพิจารณาถึงคุณค่าของสารอาหารที่ครบถ้วน ราคา คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิตซึ่งต้องเชื่อถือได้ในเรื่องของความปลอดภัยเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วย

เมื่อทราบถึงหลักการง่ายๆ ในการเลือกซื้ออาหารสำหรับสุนัขกันแล้ว ก็ถึงเวลาที่ต้องทำความเข้าใจกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของสุนัขกันบ้าง โดยลูกสุนัขนั้นถือเป็นวัยที่ต้องการคุณค่าทางโภชนาการพิเศษกว่าช่วงวัยอื่นๆ เนื่องจากอยู่ในวัยที่อวัยวะต่างๆ เจริญเติบโต จึงต้องการอาหารเพื่อช่วงส่งเสริมการเจริญเติบโต และพัฒนาการในปริมาณมากกว่าสุนัขที่โตเต็มวัยแล้ว ซึ่งธาตุอาหารที่จะช่วยเสริมสร้าร่างกายให้กับลูกสุนัข อาทิ โปรตีนช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง แคลเซียมช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง เหล็กช่วยบำรุงเลือด โดยในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกหลังจากลูกสุนัขหย่านมแม่แล้ว จึงควรผสมอาหารเม็ดที่มีส่วนผสมของสารอาหารอย่างครบถ้วนสำหรับลูกสุนัขกับอาหารเหลว ในปริมาณที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต

เมื่อลูกสุนัขโตเต็มวัย อายุได้ประมาณ 1 ปี แต่อวัยวะภายในของลูกสุนัขยังคงมีการเติบโตและมีพัฒนาการต่อไป ดังนั้น จึงยังต้องการคุณค่าทางโภชนาการจากอาหารลูกสุนัขสูตรพิเศษอยู่เช่นเดิม ซึ่งคุณต้องคอยสังเกตสภาพร่างกายของลูกสุนัขอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้มีน้ำหนักมากเกินไป โดยพาเขาไปวิ่งเล่นออกกำลังกายในสนามหญ้า หรือสวนใกล้บ้าน เพื่อให้ลูกสุนัขได้ใช้พลังงานที่สะสมอยู่ในร่างกาย

อาหารสำหรับลูกสุนัข และอาหารสำหรับสุนัขที่โตเต็มวัยแล้วนั้นแตกต่างกัน เนื่องจากเมื่อสุนัขโตเต็มวัย อายุมากขึ้น ความต้องการอาหารก็จะลดลง ดังนั้น ถ้าให้อาหารมากเกินไป ก็จะทำให้สุนัขอ้วน อีกทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ ซ้ำร้ายยังอาจทำให้สุนัขมีอายุสั้นลงด้วย ดังนั้น คุณจึงควรลดจำนวนมื้ออาหาร โดยให้อาหารที่มีคุณภาพเพียงวันละหนึ่งมื้อก็เพียงพอ

สำหรับข้อดีของการฝึกให้สุนัขคุ้นเคยและกินอาหารสำเร็จทั้งแบบเม็ดและแบบเปียกนั้น นอกจากจะมีความสะดวกรวดเร็วแล้ว ยังมีสารอาหารที่เหมาะกับการเจริญเติบโต ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของสุนัขในแต่ละวัยเมื่อเทียบอาหารคน ที่ไม่เพียงแต่ต้องยุ่งยากในการเตรียม แถมยังมีคุณค่าทางโภชนาการที่ไม่ตรงกับความต้องการของสุนัขด้วย เป็นสาเหตุของโรคขาดสารอาหาร มีรสเค็มซึ่งอาจส่งผลกับไตและเกิดผลข้างเคียง เช่น ทำให้ขนร่วงได้อีกด้วย ซึ่งด้วยหลักการง่ายๆนี้ เชื่อว่าจะทำให้สุนัขที่คุณรักสุขภาพดีและปลอดภัยจากโรค ซึ่งก็จะทำให้ทุกคนในครอบครัวห่างไกลจากโรคด้วยนั่นเอง
Article Type