Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เด็กและวัยรุ่น...กินอย่างไรให้เหมาะกับวัยตัวเอง

เด็กและวัยรุ่น...กินอย่างไรให้เหมาะกับวัยตัวเอง
เคล็ดลับอย่างหนึ่งของการมีสุขภาพดีอยู่เสมอ คือ การเลือกทานอาหารที่เหมาะสม ซึ่งนอกจากจะทานอาหารให้ครบทุกหมู่และดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอแล้ว การเลือกทานอาหารให้เหมาะกับวัยก็สำคัญ เพราะคนในวัยต่างๆ ต้องการสารอาหารเพื่อใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน

เริ่มที่วัยแรกเริ่มคือวัยเด็กและวัยรุ่น กับคำแนะนำในการเลือกทานอาหารให้เหมาะสมกับวัยเพื่อสุขภาพดีมาฝากกัน

วัยเด็ก คือวัยที่มีอายุระหว่าง 1-12 ปี ร่างกายกำลังสร้างเซลล์ เนื้อเยื่อ กระดูก ฟัน และอวัยวะอื่นๆ เพื่อการเจริญเติบโต

อาหารกลุ่มที่เหมาะสม : พลังงานและโปรตีน เพราะถ้าขาดจะส่งผลต่อการพัฒนาสมอง มีผลต่อสติปัญญาและการเรียนรู้ ร่างกายและโครงกระดูกเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ทำให้มีรูปร่างเล็ก แคระแกร็น ไม่แข็งแรง และเจ็บป่วยบ่อย และที่ไม่ควรขาดเลยคือวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ ที่จะช่วยเสริมพัฒนาการทุกด้านให้ดีขึ้น ความจริงแล้วเด็กนั้นควรทานอาหารทุกหมู่อย่างเต็มที่ แต่ควรส่งเสริมให้ทานอาหารจำพวกธัญพืชเต็มเมล็ด (Whole grain) ซึ่งจะถูกย่อยอย่างช้าๆ ทำให้มีพลังงานต่อเนื่องสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ
อาหารกลุ่มที่ระวัง : อาหารประเภทแป้งหรือน้ำตาลไม่ควรบริโภคมากจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้เป็นโรคอ้วนตั้งแต่วัยเด็กได้

วัยรุ่น อายุระหว่าง 13-20 ปี เป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ จึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์

อาหารกลุ่มที่เหมาะสม : เน้นอาหารที่ให้พลังงาน แร่ธาตุ และโปรตีน เพื่อให้สอดคล้องกับวัยที่ชอบทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งเรียน สังคม และกีฬา อาหารที่มีแคลเซียมสูง จำพวกนมก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวัยรุ่น ช่วยเสริมสร้างให้กระดูกและฟันเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้วัยรุ่นหญิงที่เริ่มมีประจำเดือนยังต้องการธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นจากอาหารพวกผักใบเขียว อีกด้วย

ติดตามอ่านคำแนะนำในการเลือกทานอาหารที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มวัยทำงาน วัยทองไปจนถึงวัยสูงอายุ ได้ในเรื่องถัดไป
Article Type