Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เด็กอ้วนเสี่ยงต่อภาวะตาบอด

เด็กอ้วนเสี่ยงต่อภาวะตาบอด
ผลการวิจัยจากสถาบันไกเซอร์ ระบุว่าภาวะโรคอ้วนในเด็กเสี่ยงต่อการภาวะความดันในโพรงสมองสูงที่โดยไม่ทราบสาเหตุ และอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนถึงขั้นทำให้ตาบอดได้

โรคความดันในโพรงสมองสูงโดยไม่ทราบสาเหตุ (IIH) หรือที่เรียกว่า Pseudotumor Cerebri จะทำให้มีอาการปวดศีรษะ มองไม่ชัด คลื่นไส้ และอาจทำให้ตาบอดได้ ซึ่งพบมากถึง 10% ของผู้ป่วยหากได้รับการรักษาไม่เหมาะสม

ซึ่งนักวิจัยจากสถาบันไกเซอร์ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากเด็ก 900,000 คน อายุระหว่าง 2 – 19 ปี และระบุได้ว่ามีผู้ป่วยโรคความดันในโพรงสมองสูงที่ไม่ทราบสาเหตุจำนวน 78 ราย ในกลุ่มนี้เด็กจำนวน 73% มีภาวะน้ำหนักเกินหรือเข้าข่ายเป็นโรคอ้วน 

Dr. Sonu Brara จากสถาบันไกเซอร์ได้กล่าวว่า “โรคอ้วนในวัยเด็กส่งผลให้เกิดโรคร้ายแรงอื่นๆ ในอนาคต และจากการวิจัยในครั้งนี้ทำให้ได้ข้อมูลที่แน่ชัดว่า โรคอ้วนทำให้เกิดภาวะความดันในโพรงสมองสูงที่ไม่ทราบสาเหตุ (IIH) รวมถึงการตาบอดด้วย”

ได้ยินอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่คงจะกังวลน่าดู ถ้าลูกของคุณมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานและมีแนวโน้มเกิดภาวะโรคอ้วน เรามาร่วมกันแก้ปัญหานี้ดีกว่า อย่างแรกเรื่องโภชนาการคุณต้องใส่ใจในการเลือกอาหารสำหรับเจ้าตัวเล็กให้มากขึ้นอีกสักหน่อย ต้องมีสารอาหารครบถ้วน 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสม ลดอาหารหวานๆ มันๆ ลง แล้วทดแทนด้วยผัก ผลไม้ และธัญพืชเต็มเมล็ด ตัวอย่างเช่น อาหารมื้อเช้า ลองสลับจากข้าวเหนียวหมูปิ้ง หรืออาหารที่มีไขมันสูง มาเป็นธัญพืชเต็มเมล็ดอบกรอบผสมกับนมสดและผลไม้ ก็จะช่วยเด็กๆ ได้พลังงานที่พอเหมาะ พร้อมทั้งวิตามินแร่ธาตุที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้อย่าลืมเสริมการออกกำลังกายให้เด็กๆ ด้วยค่ะ