Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เด็กต้องการธาตุเหล็กมากกว่าผู้ใหญ่

เด็กต้องการธาตุเหล็กมากกว่าผู้ใหญ่

“เหล็ก” เป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย แต่มีความสำคัญมาก เพราะถ้าหากขาดธาตุเหล็กอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางร่างกาย สมอง และการเรียนรู้ของลูกได้

เด็กต้องการธาตุเหล็กมากกว่าผู้ใหญ่ | Good Food Good Life จากเนสท์เล่ธาตุเหล็กเป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงให้กับร่างกาย เมื่อเรากินอาหารที่มีธาตุเหล็ก ธาตุเหล็กก็จะกระจายไปอยู่ในไขกระดูกและเม็ดเลือดแดงที่ไหลเวียนไปทั่วร่างกาย ทำหน้าที่นำออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ทั่วร่างกายรวมถึงสมอง ถ้าปล่อยให้ลูกน้อยขาดธาตุเหล็กก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตและการเรียนรู้รวมถึงสติปัญญา ที่แม้ว่าจะได้รับธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นในภายหลัง ก็ไม่สามารถช่วยให้ความสามารถในการเรียนรู้พัฒนาได้เต็มที่หรือกลับมาเป็นปกติได้

คุณแม่ช่วยเพิ่มธาตุเหล็กให้ลูกได้ด้วยการดูแลเรื่องอาหารการกินของลูก โดยให้ลูกกินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน และเมื่อถึงวัยที่ลูกน้อยเริ่มอาหารเสริมได้ ก็ควรจัดอาหารที่มีปริมาณธาตุเหล็กสูง เนื่องจากลูกน้อยวัย 6 เดือนยังมีกระเพาะเล็กมาก แต่มีความต้องการธาตุเหล็กสูง คือต้องการธาตุเหล็กมากกว่าผู้ใหญ่ถึง 5 เท่า (เด็กอายุ 6-11 เดือน ต้องการธาตุเหล็ก 1.1 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ผู้ใหญ่ต้องการธาตุเหล็ก 0.2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง ได้แก่ เนื้อสัตว์ ตับ เลือด ไข่แดง และผักใบเขียว เช่น ผักตำลึง ผักโขม หรือจะเลือกอาหารเสริมธัญพืชเสริมธาตุเหล็ก ซึ่ง 1 ชาม ให้ธาตุเหล็กสูงถึง 40% ของปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน ดูแลลูกน้อยไม่ให้ขาดธาตุเหล็กตั้งแต่วันนี้ เพื่อลูกเติบโต แข็งแรง สมองดีและมีพัฒนาการสมวัยค่ะ