Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เก็บอย่างไรให้ยืดอายุธัญพืช

เก็บอย่างไรให้ยืดอายุธัญพืช
เคล็ดลับสุขภาพวันนี้ขอแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารแห้งและธัญพืช ซึ่งส่วนใหญ่หากเก็บไม่ดีจะมีโอกาสเกิดเชื้อราได้ง่าย เราจึงขอแนะนำการเลือกซื้อธัญพืชต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นถั่วเมล็ดแห้ง งา หรือธัญพืชอบแห้งอื่นๆ ควรเลือกดูบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ยิ่งถ้าบรรจุในซองฟอยล์ได้จะยิ่งดี เพราะสามารถป้องกันไม่ให้ความชื้นจากภายนอกผ่านเข้าไปได้ แต่ถ้าเป็นซองพลาสติกก็ต้องดูให้แน่ใจว่าไม่มีรอยรั่ว เพื่อการมีสุขภาพดีของเรา

เมื่อเปิดซองบรรจุธัญพืชแล้วกินไม่หมดในครั้งเดียว ก็ต้องเก็บรักษาด้วยการใส่ไว้ในโหลแก้วที่มีฝาปิดแบบสุญญากาศ และไม่ควรเก็บธัญพืชต่างๆ ในตู้เย็นเด็ดขาด เพราะความเย็นและความชื้นจะทำให้เกิดเชื้อราได้ง่ายมาก

เรามีข้อมูลของระยะเวลาในการเก็บรักษาธัญพืชต่างๆ มาฝากกันด้วย
  • ข้าวสารและเมล็ดข้าวชนิดอื่น ไม่ควรเก็บนานเกินกว่า 8 เดือน
  • ธัญพืชต่างๆ ไม่ควรเก็บนานเกินกว่า 6 เดือน
  • ถั่วเมล็ดแห้ง เมล็ดงา ไม่ควรเก็บนานเกิน 1-2 ปี
  • ถั่วเปลือกแข็ง ไม่ควรเก็บนานเกิน 1 ปี
สำหรับธัญพืชต่างๆ ที่เก็บไว้ระยะเวลาหนึ่ง ถ้าจะนำมาใช้ประกอบอาหารก็ควรดูให้แน่ใจว่า ไม่มีเชื้อรา เพราะสารอะฟลาทอกซินที่เชื้อราผลิตขึ้น อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้