Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

หมั่นล้างมือกัน ช่วยป้องกันโรค

หมั่นล้างมือกัน ช่วยป้องกันโรค

มือเป็นอวัยวะที่คนเราใช้สัมผัสกับสิ่งต่างๆ รอบตัวตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน จึงทำให้มือมีโอกาสสัมผัสสิ่งสกปรกและเชื้อโรคจากกิจกรรมต่างๆ ได้ และอาจเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายของเชื้อโรค เช่น โรคท้องร่วง โรคตาแดง โรคไข้หวัด

หมั่นล้างมือกัน ช่วยป้องกันโรค | Good Food Good Life จากเนสท์เล่

การล้างมือที่ถูกต้อง สามารถรักษาชีวิตคนได้มากกว่าการฉีดวัคซีนหรือการใช้ยารักษา และยังเป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุดที่ทุกคนสามารถทำได้ และควรทำให้เป็นประจำ องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันล้างมือโลก” หรือ Global Handwashing Day เพื่อให้ทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้หันมาล้างมืออย่างถูกต้องจนเป็นนิสัย

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556 ระบุว่าประชาชนร้อยละ 41 ยังล้างมือไม่ถูกวิธี วิธีล้างมือที่ถูกวิธีควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่ครบ 7 ขั้น ได้แก่ 1. ฝ่ามือถูกัน 2. ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3. ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6. ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ 7. ถูรอบข้อมือ และที่สำคัญควรล้างมือ 2 ก่อน คือ ก่อนเตรียมปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร และล้างมือ 5 หลัง คือ หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งปกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน เช่น กลับจากโรงเรียนหรือที่ทำงาน

และเมื่อมือสะอาดแล้ว ก็ควรเลือกบริโภคน้ำและอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อนด้วย ก็จะช่วยลดการเกิดโรคได้อย่างดีค่ะ