Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

สู้กับใจ ทวงคืนอายุร่างกายให้สำเร็จ

สู้กับใจ ทวงคืนอายุร่างกายให้สำเร็จ

ในทางจิตวิทยาบุคลิกภาพพบว่า 1 ในคุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ คือ ความมุ่งมั่นใฝ่สัมฤทธิ์ (Self-determination) กล่าวคือจดจ่อกับเป้าหมาย, ลงมือทำอย่างเต็มกำลัง, แม้เจออุปสรรคก็ไม่เลิกล้มความตั้งใจ แต่พยายามแล้วพยามยามอีกจนบรรลุผล ซึ่งตรงกันข้ามกับนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง (Procrastination) อันเป็นการชอบทำตามใจตัวเอง คือตามอารมณ์ ดังนั้นก่อนอื่นใด เราต้องสู้กับใจตนเองให้ได้ โดยทำอย่างฉลาดด้วยการเชื่อมโยงอารมณ์ความต้องการของเรากับเป้าหมายที่ตั้งใจไว้โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน & ออกกำลังกาย ด้วยโมเดล GOERหลักทวงคืนอายุร่างกายให้สำเร็จด้วยหลัก G-O-E-R
ขอยกตัวอย่าง กรณีออกกำลังกาย  (ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับ กรณีอาหารการกิน ได้เช่นกัน)

  1. Goal ตั้งเป้าหมาย:  เจาะจง, วัดได้, สมจริง, ท้าทาย, มีกำหนดเวลา เช่น ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 40 นาที อย่างต่อเนื่อง  จนวัดรอบเอวได้ 32 นิ้ว (สำหรับสุภาพสตรี) หรือ ได้ 36 นิ้ว (สำหรับสุภาพบุรุษ) เป็นต้น
  2. Opportunity เอื้อโอกาส: เตรียมอุปกรณ์, สถานที่, บุคคล, ความรู้, วิธีการ, เวลา ให้พร้อม อาจหมายถึง มีเพื่อนไปออกกำลังกายด้วยกัน,  มีโค้ชช่วยแนะนำการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย (ในบางชนิด), มีการจัดเวลาที่เหมาะสมจริงจัง ไม่ให้มีอะไรมาแทรก เป็นต้น
  3. Effort ลงมือปฏิบัติจนสำเร็จ: ฝึกฝนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 3 วันแรก และหากทำต่อเนื่องได้ถึง 45 วัน ก็จะกลายเป็นอุปนิสัยใหม่ที่ดียอดเยี่ยม ดังนั้น ผมมักบอกให้ผู้ที่เริ่มต้นใหม่ๆ ป่าวประกาศความตั้งใจ เป้าหมายกับ ญาติมิตรใกล้ชิดว่า “ตลอด 2 เดือนนี้ ฉันจะออกกำลังกายทุกสัปดาห์ๆละ 3 วันๆละ 40 นาที จนกว่าเอวจะวัดได้ 32 นิ้ว” หรือเขียนติดหน้าตู้เย็น, หน้ากระจก และพูดป่าวประกาศออกมาทุกวัน
  4. Reward ให้รางวัล: ซึ่งเป็นการช่วยเสริมความเชื่อมั่น เพิ่มแรงใจ รางวัลอาจได้แก่ คำชื่นชมกันและกัน, การถ่ายภาพลงFacebook แล้วมีเพื่อนๆ กดLike, การได้เขียนพูดแบ่งปัน Success story หรือเรื่องราวความสำเร็จของตนเองแก่คนรอบข้าง แก่เพื่อนๆ ใน Social network, การได้เหรียญ, ได้ถ้วยรางวัล, ได้ประกาศนียบัตร หรือของใช้ต่างๆ ที่ชอบ เช่น เนคไท้, นาฬิกา, กระเช้าผลไม้ เป็นต้น โดยอาจให้รางวัลเป็นระยะๆ เช่น เมื่อทำได้จริงในวันแรก, เมื่อทำต่อเนื่องได้ครบ 1 สัปดาห์, เมื่อรอบเอวลดลงได้ 1 นิ้ว เป็นต้น

ด้วยโมเดล GOER จะช่วยเชื่อมอารมณ์ความต้องการของเรากับเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงทำให้ประสบความสำเร็จอันเป็นการเอาชนะนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง พร้อมกับสร้างวินัยในตนเอง จนกลายเป็นอุปนิสัยทั้งเรื่องอาหารการกิน และการออกกำลังกายใหม่ที่ทวงคืนอายุร่างกาย กลับมาอย่างได้ผลครับ
ดร. นพ. ยุทธนา ภาระนันท์