Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

สุขภาพผู้สูงอายุดูแลง่ายๆ ด้วยอาหารออร์แกนิก

สุขภาพผู้สูงอายุดูแลง่ายๆ ด้วยอาหารออร์แกนิก
อาหารออร์แกนิก คือ อาหารที่ผลิตโดยไม่ใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต รวมทั้งไม่ใช้สารชีวภาพที่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ซึ่งหากเลือกรับประทานอาหารออร์แกนิกเป็นประจำ ร่างกายจะได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ส่งผลเชื่อมโยงต่อสุขภาพของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นกว่าเดิม กระฉับกระเฉงกว่าเก่าโดยไม่ต้องพึ่งยา

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ จึงต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพร่างกาย เพราะอาจจะติดเชื้อหรือเป็นโรคต่างๆ ได้ง่ายกว่าคนวัยอื่น ดังนั้นการเลือกอาหารให้กับผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ อาหารออร์แกนิกจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่เหมาะสมจะนำมาปรุงอาหาร เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย

เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้ผู้คนนิยมหันมากินอาหารออร์แกนิกกันมากขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป มีมลพิษรายล้อมอยู่รอบตัวมากมาย ซึ่งหากปนเปื้อนอยู่ในอาหารด้วยแล้ว ก็จะทำให้ร่างกายเป็นแหล่งสะสมสารพิษ และส่งผลให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อาทิ โรคหอบหืด ภูมิต้านทานบกพร่อง โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท โรคผิวหนัง อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ รวมไปถึงโรคมะเร็ง ด้วยเหตุนี้อาหารออร์แกนิก หรืออาหารเกษตรอินทรีย์ ที่เป็นอาหารที่ผ่านการผลิตทางการเกษตรแบบไม่ใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ตัดต่อทางพันธุกรรม หรือวัตถุสังเคราะห์ใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์ และสารเคมีกำจัดวัชพืช จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ที่รักสุขภาพทุกเพศทุกวัย เพราะเป็นอาหารจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง

ประโยชน์หลักของอาหารออร์แกนิกก็คือ การได้รับสารอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ไม่ได้ถูกปรุงแต่งหรือเสริมเพิ่มเข้าไปด้วยกระบวนการอุตสาหกรรม ความจริงแล้วอาหารออร์แกนิกไม่ได้บริสุทธิ์ 100 เปอร์เซนต์ หากแต่ยังคงมีสารเจือปนที่เป็นธรรมชาติ อย่างแบคทีเรีย ซึ่งจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ทำงานตามปกติ รวมทั้งแบคทีเรียบางประเภทยังช่วยให้ระบบการทำงานของร่างกายเป็นไปอย่างสมดุล อีกทั้งยังมีงานวิจัยที่ระบุว่าอาหารออร์แกนิกยังช่วยต้านโรคต่างๆ อย่างโรคมะเร็ง โรคภูมิแพ้ และลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมองอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยให้มีอายุยืนยาวได้ ตามที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ ระบุว่า การกินอาหาร
ออร์แกนิกมีแนวโน้มทำให้สุขภาพทั่วไปดีขึ้น ทั้งยังกระตุ้นการเผาผลาญไขมัน ช่วยป้องกันมะเร็ง เบาหวาน และโรคหัวใจ ซึ่งล้วนเป็นโรคที่มักจะมากับผู้สูงอายุ ดังนั้น จึงเหมาะสมที่จะเลือกอาหารออร์แกนิกให้กับผู้สูงอายุกินเป็นประจำ

สำหรับผลิตภัณฑ์ของออร์แกนิกนั้นจะถูกควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานจากองค์กรออร์แกนิกที่ได้รับการยอมรับ โดยแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามสัดส่วนของวัตถุดิบและส่วนผสมที่เกิดจากการเพาะปลูกด้วยกระบวนการออร์แกนิกตั้งแต่ 75-100 เปอร์เซ็นต์ จึงทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนั้นมีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน เพราะต้นทุนการผลิตที่สูงและข้อจำกัดในการควบคุมคุณภาพ แต่ในปัจจุบันค่อนข้างมีให้เลือกหลากหลายมากขึ้นตามความต้องการของตลาดผู้บริโภค แต่หากไม่สามารถเลือกอาหารออแกนิกส์ได้ คุณก็ยังช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีได้ เพียงแค่เลือกรับประทานผัก ผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ เลือกชนิดที่ปลอดยาฆ่าแมลง หรือล้างทำความสะอาดให้มาก เพื่อชะล้างสารปนเปื้อนต่างๆ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุแข็งแรงสมบูรณ์ได้ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ