Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ศิลปะดินปั้นเสริมพัฒนาการลูกรัก

ศิลปะดินปั้นเสริมพัฒนาการลูกรัก
ช่วงระยะเวลาสำคัญที่สุดสำหรับการเรียนรู้ของมนุษย์คือ แรกเกิด - 7 ปี เด็กวัยนี้จะมีขนาดสมองร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่และยังเจริญเติบโตได้อีกมาก หลังจากวัยนี้ไปแล้วจะเป็นการพัฒนาโครงข่ายเส้นใยประสาทสมอง ถ้าเด็กมีการใช้สมองคิดและเรียนรู้มากเท่าไร ก็จะทำให้เซลล์สมองสร้างเส้นใยสมองใหม่ๆ แตกแขนงเชื่อมต่อกันมากยิ่งขึ้น ทำให้สมองมีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งสมองของเด็กจะพัฒนาจากการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กที่พัฒนาความคล่องตัวของการใช้กล้ามเนื้อในช่วง 10 ปีแรก ดังนั้นหากเด็กได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของมือจะช่วยให้สมองสามารถสร้างเครือข่ายเส้นใย จุดเชื่อมต่อและเซลล์สมองเติบโตขยายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

“การปั้นดิน” จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ดีมากสำหรับลูกน้อยของคุณค่ะ เพราะว่าเด็กๆ จะได้ใช้กล้ามเนื้อมือโดยตรง (ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็ก) ทำงานสัมพันธ์ผ่านประสาทสัมผัส สมองและจินตนาการ (Fine Motor Skills) ไม่ว่าจะปั้นตัวการ์ตูนตามจินตนาการของเด็กเองหรือปั้นตามแบบ ก็ถือเป็นการเรียนรู้ศิลปะที่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะและจินตนาการจากภาพ 2 มิติให้เป็นชิ้นงานแบบ 3 มิติ อย่างเช่นที่ศูนย์ศิลปะ 3 มิติ “เคลย์เวิร์คส”(Clayworks)  ที่มีหลักสูตรน่าสนุกและสร้างสรรค์ต่างๆ สำหรับเด็กตั้งแต่อายุ 3-15 ปี เช่น ความรู้เบื้องต้นในการปั้นดิน เข้าใจการผสมสี อัตราส่วนและการแบ่งสัดส่วน หรือการประดิษฐ์ชิ้นงานเพื่อการใช้งานและตกแต่ง เป็นต้น ซึ่งดินที่ใช้ปั้นก็เป็นดินโพลีเมอร์ชนิดเชื้อน้ำ (ย่อยสลาย หรือละลายได้ในน้ำ) ปราศจากสารพิษ (Non Toxic – Edible Grade) ปลอดภัยต่อลูกน้อย มีน้ำหนักเบา ยืดหยุ่นตัวสูง คงรูปเมื่อแห้ง นำเข้าจากประเทศเกาหลี ซึ่งได้รับการยอมรับและบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน IKCE (Institute of Korea Clay Education)

การเรียนรู้ศิลปะ 3 มิติ ผ่านการปั้นดินนี้ หากครูที่ผ่านการอบรมศิลปะเพื่อพัฒนาเด็กเป็นผู้สอนก็จะยิ่งช่วยเสริมสร้างการพัฒนาด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Temporal) ให้กับเด็ก คือการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ทิศทาง ระยะทาง ขนาด แม้กระทั่ง เวลา เด็กที่ได้สนุกกับการปั้นดินจะได้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านอารมณ์ และความคิดสร้างสรรค์ เป็นผลจากการฝึกสมาธิ ผ่านกระบวนการปั้นดิน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้รับความพึงพอใจ เพลิดเพลินและภาคภูมิใจจากงานที่สร้างขึ้นด้วยจินตนาการความคิดและแสดงออกผ่านผลงานของตนเอง

จึงนับว่า “ศิลปะปั้นดิน” ไม่เพียงช่วยเสริมสร้างและพัฒนาความฉลาดทางปัญญา (IQ – Intelligence Quotient) แต่ยังช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ – Emotional Quotient) และความคิดสร้างสรรค์ (CQ- Creativity Quotient) เป็นพื้นฐานที่ดีมากต่อพัฒนาการอย่างต่อเนื่องสำหรับเด็กเล็ก