Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

รักลูก...ให้ชวนลูกออกกำลังกาย

รักลูก...ให้ชวนลูกออกกำลังกาย
เป็นที่รู้กันดีว่า เด็กๆ ควรได้ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอ เพราะจะช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายเจริญเติบโตได้อย่างปกติ แข็งแรง และป้องกันการเจ็บป่วยได้ง่าย พ่อแม่จึงควรส่งเสริมให้ลูกได้ออกกำลังกายอยู่เสมอค่ะ

การจะชักชวนลูกๆ ให้มาออกกำลังกายขยับร่างกายทุกวัน มีเคล็ดลับง่ายๆ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ นั่นคือ
  • ตั้งกฎให้ลูกบ้าง ด้วยการไม่ให้ลูกนั่งหรือนอนนานๆ โดยไม่จำเป็น เช่น นอนดูโทรทัศน์ นั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์นานๆ เป็นต้น
  • พาลูกไปสัมผัสกับกิจกรรมออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 วัน เช่น กิจกรรมเข้าจังหวะ กิจกรรมการละเล่นต่างๆ และส่งเสริมให้ลูกได้มีการฝึกความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อด้วย เช่น โหนบาร์ เป็นต้น
  • ชวนลูกทำกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายทุกวัน เช่น ช่วยคุณแม่ทำงานบ้าน ช่วยคุณพ่อทำสวน ช่วยเดินไปซื้อของ ถีบจักรยาน เป็นต้น
  • ชวนลูกไปออกกำลังกายที่ทำให้เริ่มรู้สึกเหนื่อย หรือออกกำลังกายระดับปานกลางขึ้นไป คือให้รู้สึกว่าหายใจเร็วและเหงื่อซึม อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมงทุกวัน เช่น การเล่นกีฬา โดยสังเกตว่าลูกมีความสนใจกีฬาอะไรก็พยายามส่งเสริมจากสิ่งที่เขาชอบ เช่น ฟุตบอล เทนนิส เป็นต้น
  • สนับสนุนให้ลูกที่เป็นวัยเริ่มโตได้ออกกำลังกายแบบแอโรบิก เช่น เล่นกีฬา วิ่ง กระโดดเชือก วันละอย่างน้อย 20 นาที ให้ได้ 3-5 วันต่อสัปดาห์
  • บอกลูกเสมอว่า การออกกำลังกายต้องมีความปลอดภัยด้วย โดยให้คำแนะนำหรือคอยดูแลเวลาลูกออกกำลังกาย
  • ควรดูแลให้ลูกได้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ เมื่อออกกำลังกาย
ด้วยเคล็ดลับง่ายๆ เหล่านี้ ก็เป็นการปูพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดี และความรักในการออกกำลังกายให้กับลูกได้แล้วค่ะ


Tips:
คุณรู้หรือไม่ว่า ถ้าเด็กๆ ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้กระดูกเจริญเติบโต และส่งผลต่อความสูงของเด็กด้วยนะคะ