Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

มาบริหารสมองและความจำกันดีกว่า

มาบริหารสมองและความจำกันดีกว่า

มีเคล็ดลับมากมายเกี่ยวกับการบริหารสมองและความจำให้แหลมคม ฉับไว สดใสอยู่เสมอ วันนี้เราจะมานำเสนอเทคนิคการบริหารสมองกัน…

 • คิดเสมอว่าตัวเองฉลาด ถือเป็นพื้นฐานแรกของการบริหารสมองด้วยการฝึกคิดในแง่บวกเกี่ยวกับตัวเอง ทำเช่นนี้บ่อยๆ แล้วคุณจะพบความเปลี่ยนแปลงในตัวเอง
 • เล่นเกมส์ฝึกสมอง มีเกมส์มากมายที่คุณสามารถเลือกเล่นเพื่อบริหารสมอง เช่น หมากรุก หมากฮอส Photo Hunt โดยเฉพาะเกมส์เกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ เช่น Crossword หรือ Scrable เป็นต้น และยัิงเล่นเกมส์ เหล่านี้ด้วยการจับเวลาด้วยแล้ว ยิ่งทำให้สมองได้ทำงานมากยิ่งขึ้น
 • ทำกิจวัตรให้แตกต่าง เป็นวิธีการบริหารสมองแบบ Neurobics ด้วยการทำกิจวัตรประจำวันที่คุ้นเคยให้ แตกต่างไปจากที่เคยทำ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นประสาทส่วนที่ไม่ได้ใช้ในสมองให้ทำงานมากขึ้น เช่น
  - จัดห้องใหม่โดย เปลี่ยนที่วางของหยิบของในที่มืด หลับตาอาบน้ำหรือแต่งตัว
  - ขับรถไปทำงานโดยใช้เส้นทางอื่นที่ไม่ได้ใช้เป็นประจำ
  - บวกลบเลขทะเบียนของรถคันหน้าหรือบวกเลขตั๋วรถเมล์
  - จับช้อนกินข้าวหรือจับแปรงสีฟันด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด
  - ฟังเพลงที่ไม่เคยรู้เนื้อร้องแล้วพยายามร้องตามโดยจำเนื้อเพลงให้ได้
  - ดูโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ที่มีสองภาษา
 • ทำงานศิลปะ เช่น การวาดรูป ทำงานประดิษฐ์ต่างๆ จะช่วยฝึกการทำงานแบบเป็นขั้นตอน การวางแผนฝึกคิดอะไรให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการฝึกวาดภาพบนสมุดบันทึกประกอบกับการเขียนบันทึก เป็นการฝึกใช้สมองซีกขวาที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์
 • พบปะผู้คน การได้อยู่ในสังคม พบปะเพื่อนฝูงหรือคนใหม่ๆ ได้ทำความรู้จักหรือพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จะทำให้สมองเกิดการพัฒนามากขึ้น 

เทคนิคต่างๆ เหล่านี้ ไม่ใช่ว่านานๆ ทำทีแล้วจะช่วยพัฒนาสมอง หากต้องการบริหารสมองอย่างจริงจังก็ควรทำเป็นประจำ เพราะมีการศึกษาพบว่าถ้าบริหารสมองให้ได้วันละ 2 ชั่วโมงติดต่อกันเป็นเวลา 5 สัปดาห์ คุณจะพบกับความเปลี่ยนแปลงในด้านความคิด ความจำ ที่ฉับไวขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ