Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ฝึกวินัยลูกด้วยการกิน

ฝึกวินัยลูกด้วยการกิน

กินเป็นเวลา

กินอาหารหลักครบ 3 มื้อ เป็นเวลา แต่คงไม่ต้องตั้งนาฬิกาตรงเป๊ะ สามารถยืดหยุ่นเวลาได้นิดหน่อย ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคุณพ่อ คุณแม่ และของลูกด้วยค่ะ เพราะพอเอาเข้าจริงๆ เจ้าตัวเล็กอาจมัวแต่ห่วงเล่น ไม่ให้ความร่วมมือ คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งกังวล พอถึงเวลาก็ยกอาหารมาได้เลย แต่ไม่ใช่วางไว้ลูกอยากมากินตอนไหนก็มา และให้เวลาลูกกินเพียง 30-45 นาที หมดเวลาก็เก็บเลย ลูกกินได้แค่ไหนก็แค่นั้น แต่หากลูกมัวแต่เล่นไม่ยอมกินข้าวเลย คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรใจอ่อนรอลูกอยู่อย่างนั้นค่ะ ให้เค้ารอมื้อต่อไป และห้ามชดเชยด้วยการดื่มนมหรือกินขนมแทนนะคะ เพื่อให้ลูกเรียนรู้กฎว่าถ้าไม่กินตามเวลาจะต้องทนหิว เพื่อรอเวลาอาหารมื้อถัดไป

กินอาหารเอง

คุณพ่อคุณแม่ควรปล่อยให้ลูกกินข้าวเอง ถ้าลูกยังจับช้อนส้อมไม่เก่ง ก็อาจช่วยป้อนบ้างนิดหน่อย แต่ให้ลูกจับช้อนกินเองด้วย ซึ่งลูกวัยนี้ยังใช้ไม่คล่อง ก็ควรยอมให้หกบ้าง เลอะเทอะบ้าง หรือใช้มือหยิบจับอาหารกินบ้าง เป็นการเปิดโอกาสการพัฒนาทักษะของกล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกการประสานงานระหว่างตากับมือ และยังช่วยให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่ทำอะไรได้ด้วยตัวเองค่ะ

กินร่วมกับครอบครัว

เมื่อลูกโตพอ คุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกได้กินข้าวพร้อมหน้า กินอาหารร่วมโต๊ะกับครอบครัว ไม่กินไปเล่นไป จะทำให้ลูกปฏิบัติตามกติกาเรื่องเวลาได้ดีขึ้น และฝึกให้ลูกรู้จักรวบช้อนส้อมหลังกินข้าวเสร็จ โดยคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย เพราะลูกจะคอยสังเกตพฤติกรรม และเก็บไปเลียนแบบค่ะ

กินเสร็จเก็บจาน

เมื่อเจ้าตัวเล็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ก็ควรให้ลูกมีส่วนร่วมมากขึ้นโดยการให้ช่วยตระเตรียมอาหาร เช่น ช่วยจัดผักใส่จาน ช่วยจัดวางจาน ช้อนส้อม แก้วน้ำ และเมื่อกินเสร็จแล้วให้ลูกยกจานตัวเองไปวางที่อ่างล้างจานเอง เหล่านี้จะช่วยให้ลูกได้ฝึกการช่วยเหลือตนเองไปด้วยในตัว

ล้างมือก่อนและหลังกินอาหาร

ฝึกลูกล้างมือก่อนกินอาหารและหลังกินอาหาร ช่วยสร้างเสริมสุขนิสัยที่ดีให้ลูก

ดื่มนมเป็นเวลา

เด็กวัยเตาะแตะควรดื่มนมวันละ 3 แก้ว เมื่อถึงเวลาดื่มนม คุณแม่ควรจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการชงนมให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นแก้ว ช้อน โดยเฉพาะนม ควรเลือกนมผงที่มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ และให้ลูกหัดชงนมดื่มเอง และเก็บอุปกรณ์ต่างๆ หลังดื่มนมเสร็จ เป็นการฝึกให้ลูกดื่มนมจากแก้วได้ด้วย

การฝึกวินัยการกินเหล่านี้จะช่วยให้เด็กฝึกความอดทน การควบคุมตนเอง เรียนรู้กฎกติกาในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างวินัยในเรื่องอื่นๆ ได้ค่ะ