Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ป้องกันโรคด้วยอาหารสุขภาพ

ป้องกันโรคด้วยอาหารสุขภาพ
การกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสม เป็นวิธีหนึ่งในการดูแลสุขภาพและสามารถป้องกันโรคภัยต่างๆ ได้เช่นกัน คุณโอบอุ้ม จูตระกูล หรือคุณมินี่ ซี ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเพื่อสุขภาพ บอกว่า อาหารเพื่อสุขภาพไม่เพียงแต่จะป้องกันโรคได้ แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพของคนป่วยด้วย

“สำหรับคนที่ยังแข็งแรง ไม่มีโรคอะไร การกินอาหารที่ดี ออกกำลังกาย ไม่เครียด ไม่สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ก็เป็นหนึ่งเคล็ดลับสุขภาพที่สามารถช่วยป้องกันโรคได้อยู่แล้ว แต่สิ่งที่สำคัญคือ ต้องรู้จักตัวเองก่อน เพราะมินี่เชื่อว่าแต่คนแต่ละคนไม่เหมือนกัน ชอบหรือไม่ชอบอะไรต่างกัน อาหารที่คนหนึ่งชอบแล้วดีต่อสุขภาพ อีกคนอาจจะไม่ชอบและไม่กินเลย ดังนั้น การกินอาหารเพื่อสุขภาพ หรือการปฏิบัติตัวให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี ต้องเริ่มจากแรงบันดาลใจก่อน และต้องมีความสุขที่จะทำถึงจะดีที่สุด”

“ส่วนคนที่ป่วยหรือมีโรคประจำตัว ก็ต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเป็นโรคอะไร ควรหลีกเลี่ยงอะไร ซึ่งอาหารเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้ เพียงแต่ปรับเปลี่ยนเครื่องปรุงหรือส่วนผสมในสูตรอาหารให้เหมาะสม เช่น เป็นโรคเบาหวาน ก็ควรหลีกเลี่ยงน้ำตาล เราก็หันมาใช้วัตถุดิบอย่างอื่นแทน หรือไม่เลือกอาหารที่มีรสหวานนำ โดยไม่จำเป็นต้องตัดอาหารที่ชอบออกไปจากชีวิต”

ตัวอย่างหนึ่งที่คุณมินี่ประสบมากับตนเอง คือ โรคภูมิแพ้ การเลือกกินอาหารก็มีส่วนช่วยบรรเทาโรคภูมิแพ้ หรือทำให้หายได้เช่นกัน

“โรคภูมิแพ้ส่วนใหญ่มาจากอาหารประเภทนม เนย เบเกอรี่ เคยทดลองกับตัวเอง โดยการทำเบเกอรี่และสังเกตโดยการตัดส่วนผสมแต่ละอย่าง ก็พบว่าน้ำตาลไม่ได้ทำให้เราแพ้ แต่เนย นม แป้ง มีส่วนทำให้เป็นภูมิแพ้ ก็ลองงดนมอาทิตย์หนึ่ง ภูมิแพ้ก็ดีขึ้น ซึ่งการสังเกตตัวเองนั้นจะช่วยได้ว่า เราควรจะกินหรือไม่กินอะไร และทำให้เราสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้ดี”

การกินอาหารที่ดีถือเป็นยาดีที่ทำให้สุขภาพแข็งแรง แม้จะมีโรคประจำตัวแต่ก็สามารถอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขได้ไม่ยาก