Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

น้ำมันมะพร้าวสรรพคุณครอบจักรวาลจริงหรือ

น้ำมันมะพร้าวสรรพคุณครอบจักรวาลจริงหรือ
น้ำมันมะพร้าว จัดว่าเป็นอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง มีงานวิจัยหลายชิ้นที่พบว่าการบริโภคน้ำมันมะพร้าวช่วยเพิ่มระดับของโคเลสเตอรอลตัวดี (HDL-cholesterol) แต่ก็มีงานวิจัยอีกหลายชิ้นเช่นกันที่พบว่า โคเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดี (LDL-cholesterol) ก็สูงขึ้นด้วย ดังนั้น อาหารที่ประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัวสูง ไม่ว่าจะเป็น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันจากสัตว์ เช่น น้ำมันหมู หรือน้ำมันปาล์ม เราควรจำกัดการบริโภค เพราะการกินไขมันอิ่มตัวจะเพิ่มโคเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีในร่างกายนั่นเอง หรือบางทีอาจได้ยินว่าน้ำมันมะพร้าวมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักนั้น ก็ยังไม่มีงานวิจัยที่พิสูจน์ได้ชัดเจน อีกทั้งน้ำมันมะพร้าวก็ให้พลังงานเหมือนกับไขมันโดยทั่วไป หากรับประทานเข้าไปก็ทำให้ร่างกายได้รับพลังงานเช่นเดียวกัน หรืออาจจะได้ยินว่าน้ำมันมะพร้าวมีสรรพคุณครอบจักรวาล ช่วยลดความเสี่ยงโรคบางอย่างได้นั้น บางสรรพคุณก็มาจากงานวิจัยเล็กๆ ยังไม่มีการพิสูจน์และยอมรับในวงกว้าง ดังนั้น น้ำมันมะพร้าวก็อาจไม่ได้มีสรรพคุณครอบจักรวาลอย่างที่กล่าวอ้างในโฆษณา

แต่ถ้าเทียบน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันที่จัดเป็นไขมันอิ่มตัวอื่นๆ เช่น น้ำมันปาล์ม ไขมันจากสัตว์ เช่น น้ำมันหมู หรือไขมันทรานส์ น้ำมันมะพร้าวก็อาจจัดว่าเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า และหากเปรียบเทียบในเรื่องการปรุงอาหารโดยใช้อุณหภูมิไม่สูง เช่น การผัด หรือปรุงแบบไม่ใช้ความร้อน เช่น ทำน้ำสลัด น้ำมันพืชชนิดอื่นๆ เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันรำข้าว น้ำมันมะกอกซึ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัวจะเป็นตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าพวกน้ำมันที่เป็นไขมันอิ่มตัว กล่าวโดยสรุป เราควรใช้หลักโภชนาการพื้นฐานนั่นคือ อาหารประเภทไขมันควรรับประทานแต่น้อย หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง รวมถึงอ่านฉลากก่อนซื้อเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันต่ำจะดีกว่า