Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

น้ำนมแม่สุนัขสำคัญอย่างไร

น้ำนมแม่สุนัขสำคัญอย่างไร
ลูกสุนัขแรกคลอด มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องได้รับน้ำนมจากแม่สุนัข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 24-72 ชั่วโมงแรก ซึ่งจะเป็นน้ำนมเหลือง (Colostrum) โดยที่เราจะสังเกตได้ว่าน้ำนมเหลืองนั้นจะมีสีค่อนข้างเหลืองและข้น ในขณะที่น้ำนมปกตินั้นจะเป็นสีขาวใส

สาเหตุที่น้ำนมเหลืองมีความสำคัญสำหรับลูกสุนัขมากก็เนื่องจากภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ที่สร้างจากตัวแม่สุนัขเองจะสามารถถ่ายทอดมายังลูกสุนัขได้โดยอาศัยการผ่านทางน้ำนมเหลืองนี้ถึง 80% และ ส่วนที่เหลือของภูมิคุ้มกันอีกเพียง 20% ได้ผ่านจากแม่มาสู่ลูกสุนัขแล้วในช่วงที่แม่สุนัขตั้งท้อง ทราบแบบนี้แล้ว ใครๆ ที่มีแม่สุนัขลูกอ่อน ก็อย่าลืมจับลูกสุนัขให้ทานน้ำนมเหลืองในช่วง 2-3 วันแรกให้ได้ เนื่องจากจะดีต่อสุขภาพของสุนัขเหล่านี้มาก

ในขณะเดียวกันเมื่อพ้นจาก 3 วันแรกภายหลังการคลอดไปแล้ว น้ำนมเหลืองก็จะค่อยๆ หมดไป แม่สุนัขก็จะเริ่มสร้างน้ำนมปกติออกมา โดยภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากน้ำนมเหลืองนี้ ก็จะสามารถช่วยทำให้ลูกสุนัขได้รับภูมิคุ้มกันโรคจากแม่สุนัขและสามารถนำมา ใช้กับตัวลูกสุนัขเองได้เลย ซึ่งภูมิคุ้มกันแบบนี้จะเรียกกันว่าภูมิคุ้มกันแบบรับมา (Passive Immunity) และเมื่อลูกสุนัขมีอายุ 6-8 สัปดาห์ขึ้นไป ภูมิคุ้มกันโรคที่ได้รับจากแม่สุนัขนี้ก็จะค่อยๆ ลดลงและหมดไป ทำให้ตัวลูกสุนัขจะต้องเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ด้วยตัวเอง จึงเป็นสาเหตุให้เจ้าของสุนัขทุกท่านจำเป็นที่จะต้องพาลูกสุนัขไปทำวัคซีน เข็มแรกเมื่อลูกสุนัขมีอายุ 6-8 สัปดาห์ขึ้นไป ตามความเหมาะสมของแต่ละบ้าน

นอกจานี้ลูกสุนัขควรจะทานนมจากแม่สุนัขทุก 2-3 ชั่วโมงในช่วงสัปดาห์แรกๆ ซึ่งน้ำนมก็จะใช้เป็นแหล่งของการให้พลังงานและสารอาหารต่างๆ ให้กับลูกสุนัขต่อมาเรื่อยๆ จนกว่าลูกสุนัขจะเริ่มทานอาหารเม็ดได้เอง น้ำหนักตัวของลูกสุนัขโดยเฉลี่ยจะต้องขยับขึ้น 5-10% ของน้ำหนักตัวต่อวัน ทั้งนี้หากลูกสุนัขไม่ได้รับน้ำนมเพียงพอ อาจส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้ง่าย (Hypoglycemia) โดยที่ภาวะของน้ำตาลในเลือดต่ำนี้ เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักๆ เลยทีเดียวที่ส่งผลให้ลูกสุนัขเสียชีวิตในช่วงแรกๆ ของการเลี้ยง อาการของลูกสุนัขที่เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำมักจะสังเกตเห็นได้ว่าลูกสุนัข มักจะนอนนิ่งๆ ไม่ยอมเคลื่อนตัวไปไหน ลูกสุนัขบางตัวก็จะส่งเสียงร้องตลอดเวลา ส่วนรายที่เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ อาจแสดงอาการรุนแรงพบการเต้นของหัวใจช้าลง หายใจลำบาก ในบางรายถึงกับชักและเสียชีวิตได้ ขณะที่มีสาเหตุหลักอื่นๆ ที่สามารถส่งผลให้ลูกสุนัขเสียชีวิตได้อีกในช่วงสัปดาห์แรกๆ หลังคลอด เช่น

1. ภาวะอุณหภูมิในร่างกายลูกสุนัขต่ำ (Hypothermia) ร่างกายของลูกสุนัขในช่วง 2 อาทิตย์แรก จะยังไม่สามารถทำงานในการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้อบอุ่นคงที่ได้เป็นปกติ จึงมีความจำเป็นที่เจ้าของสุนัขจะต้องกกไฟ หรือให้ความอบอุ่นให้เพียงพอกับลูกสุนัข และเมื่อพ้น 2 สัปดาห์แรกไปแล้ว ร่างกายลูกสุนัขจึงจะสามารถทำงานในการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายได้ตามปกติ
2. ภาวะการติดเชื้อด้วยโรคต่างๆ ของลูกสุนัข (Infection)

เมื่อทราบอย่างนี้แล้วเจ้าของที่มีลูกสุนัขเพิ่งคลอด อย่าลืมให้ลูกสุนัขได้ทานนมแม่ในช่วง 2-3 วันแรก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงเต็มศักยภาพให้แก่สุนัขตั้งแต่ยังเล็กๆ