Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

นมแม่...ไม่แพ้

นมแม่...ไม่แพ้

 

โรคแพ้อาหาร เป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กเล็กๆ โดยเฉพาะในเด็กทารกอายุน้อยกว่า 6 เดือน เนื่องจากในวัยนี้ยังมีเยื่อบุลำไส้ไม่แข็งแรง เซลล์เยื่อบุผนังลำไส้ยังเรียงตัวกันหลวมๆ และน้ำย่อยอาหารก็ยังพัฒนาไม่เต็มที่ ถ้าทารกได้รับโปรตีนแปลกปลอม เช่น โปรตีนนมวัว หรืออาหารอื่นๆ ในระยะนี้ ทารกจะไม่สามารถย่อยหรือจำกัดออกได้ โปรตีนแปลกปลอมเหล่านี้จึงสามารถเล็ดลอดไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของทารก และก่อให้เกิดภาวะภูมิแพ้ได้

นมแม่ไม่แพ้ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภูมิแพ้ ควรให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียว ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 เดือนแรก เพราะเป็นการช่วยลดการสัมผัสกับโปรตีนแปลกปลอม (โปรตีนในน้ำนมแม่เป็นโปรตีนของคน ไม่ใช่โปรตีนแปลกปลอม) นอกจากนี้ในน้ำนมแม่ยังมีสารภูมิคุ้มกันที่ช่วยปกป้องเยื่อบุทางเดินอาหารและช่วยจับสารก่อภูมิแพ้ที่อยู่ในอาหาร ทำให้สารก่อภูมิแพ้เหล่านั้นไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของลูก และเมื่อลูกอายุ 6 เดือน ค่อยเริ่มอาหารเสริมตามวัย ควบคู่กับการให้นมแม่ไปจนถึง 2 ปี หรือนานกว่านั้นค่ะ

มีการศึกษาพบว่า เด็กที่ได้รับนมแม่อย่างเดียวนาน 3-4 เดือน จะลดอาการหืดหอบ ผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ได้ประมาณ 27% ในเด็กกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคภูมิแพ้ต่ำ และลดได้ประมาณ 42% ในเด็กกลุ่มที่มีประวัติภูมิแพ้ในครอบครัว นมแม่ ชนะเลิศค่ะ