Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ทำไมต้อง Weight Training

ทำไมต้อง Weight Training
อีกหนึ่งเคล็ดลับสุขภาพที่นำมาฝากคุณในวันนี้ คือวิธีการออกกำลังกายแบบ Weight Training ที่ช่วยในการลดและควบคุมน้ำหนัก เพราะในความเป็นจริงการออกกำลังกายแบบ Aerobic หรือ Cardio กับการควบคุมอาหารนั้นไม่เพียงพอต่อการควบคุมน้ำหนักอย่างมีสุขภาพดีได้

การควบคุมอาหารที่มากเกินไป หรือการออกกำลังกายที่หนักเกินไป หากร่างกายได้รับพลังงานไม่เพียงพอ จำเป็นต้องเปลี่ยนมวลกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงาน ทำให้มวลกล้ามเนื้อลดลง ส่งผลให้การเผาผลาญพลังงานลดต่ำลง เมื่อเลิกคุมอาหาร น้ำหนักจะกลับคืนมาอย่างรวดเร็ว หรือเกิดโยโย่นั่นเอง การออกกำลังกายแบบ Weight Training จะช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อไม่ให้หายไป และเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ทำให้การเผาผลาญเพิ่มสูงขึ้นด้วย

Weight Training ช่วยให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่ รูปร่างดีขึ้น แต่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ดังนั้นจึงไม่ควรลดน้ำหนักจนถึงจุดที่พอใจก่อนแล้วค่อยออกกำลังกายแบบ Weight Training แต่ควรทำควบคู่ไปพร้อมกับการออกกำลังกายแบบ Aerobic และควบคุมปริมาณอาหารด้วย โดยไม่ต้องกลัวว่าร่างกายจะเต็มไปด้วยกล้ามโตๆ หรือรูปร่างใหญ่ขึ้น เพราะการมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมาอีก 2 - 3 กก. ไม่ได้ทำให้ร่างกายดูใหญ่โตมากขึ้นเหมือนกับมีไขมันเพิ่มขึ้น 2 - 3 กก. เนื่องจากกล้ามเนื้อนั้นหนักกว่าไขมันถึง 7 เท่า

หลักการออกกำลังกายแบบ Weight Training คือ การออกกำลังกายเพื่อต้านกับแรงต้านภายนอก เช่น น้ำหนักจาก Dumbbell หรือน้ำหนักตัวเอง ตัวอย่างเช่น ยกดัมเบล วิดพื้น โยคะ หรือพิลาทิส แต่ควรจัดให้มีการเล่นกล้ามเนื้อในกลุ่มต่างๆ อย่างทั่วถึง และควรใช้เวลาออกกำลังกายประมาณ 45-60 นาทีต่อครั้ง สัปดาห์ละ 4 - 5 วัน
   
การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และมีทั้งแบบ Aerobic และ Weight Training ควบคู่กันไป จะทำให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดีในระยะยาว ส่วนคนที่ต้องการลดความอ้วนหรือควบคุมน้ำหนัก การออกกำลังกายทั้ง 2 แบบควบคู่กัน จะยิ่งช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น