Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ดูแลคนต่างวัยในบ้านอย่างเข้าใจ

ดูแลคนต่างวัยในบ้านอย่างเข้าใจ

ครอบครัวบางครอบครัว มีคนหลายช่วงอายุอยู่ร่วมกันในบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่มีผู้สูงวัยซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่ายกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การที่จะดูแลท่านให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ สมาชิกในครอบครัวจึงต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของท่าน และควรปรับตัวให้สอดรับกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปของท่านด้วย ดังนี้

1. ผู้สูงวัย จะมีสมรรถภาพทางร่างกายลดลง การได้ยิน การมองเห็นลดลง รวมถึงการเคลื่อนไหวร่างกายช้าลง การสื่อสารกับผู้สูงวัยจึงควรเข้าใกล้ ใช้การสัมผัสร่างกาย ไม่จำเป็นต้องตะโกนหรือพูดเสียงดัง แต่ควรพูดใกล้ๆ หู

2. ผู้สูงวัยมีความผันแปรของอารมณ์ ควรหลีกเลี่ยงการสนทนาที่กระทบถึงอารมณ์หรือสร้างความเครียด ความรู้สึกกดดัน ควรสร้างบรรยากาศที่สงบ สดใส สบาย ให้ผู้สูงอายุรู้สึกแจ่มใส ร่าเริง  และควรจัดให้ผู้สูงอายุมีช่วงเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ

3. ดูแลจัดเก็บอุปกรณ์ สิ่งของ หรือเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ภายในบ้านที่อาจเป็นอันตรายหรือกระทบกระแทกกับผู้สูงวัย และห้องนอนของผู้สูงวัยไม่ควรจัดวางเฟอร์นิเจอร์มากชิ้น ควรมีเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อเปิดพื้นที่ว่างไว้ โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวหรือเดินเซบ่อยๆ

4. ควรจัดทำข้อมูลแสดงตนและข้อมูลเพื่อการติดต่อกลับ กรณีผู้สูงวัยพลัดหลงจากที่พักอาศัยไป เช่น ใส่นามบัตร ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของคนดูแลไว้ในกระเป๋าเงิน

5. ควรให้เวลากับผู้สูงวัยสม่ำเสมอ ไม่ควรปล่อยหรือทำให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว และควรถ่ายทอดความผูกพันห่วงใยจากเราไปสู่ผู้สูงวัยด้วยการกอดหรือสัมผัสทางกาย

6. หาเวลาพาท่านไปออกกำลังกาย เลือกประเภทกีฬาที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย หางานอดิเรกให้ท่านทำยามว่าง หากมีเวลาก็พาท่านไปท่องเที่ยว สูดอากาศบริสุทธิ์ตามต่างจังหวัด

7. สุดท้าย อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกิน ผู้สูงวัยมักจะเผชิญกับภาวะเบื่ออาหาร อันเนื่องมาจากความสามารถในการแยกกลิ่น รสชาติอาหารและการมองเห็นลดลง มีอาการปากแห้ง สุขภาพฟันและช่องปากแย่ลง การเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารแย่ลง การหลั่งกรดในกระเพาะอาหารลดน้อยลง หรือเกิดจากภาวะเจ็บป่วยหรือภาวะซึมเศร้า ซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียคือ มีการขาดสารอาหาร ไปจนถึงการทำงานผิดปกติของระบบประสาท ระบบภูมิต้านทาน และระบบฮอร์โมน ระบบและอวัยวะต่างๆ ทำงานล้มเหลว หรือมีการติดเชื้อรุนแรงได้ ลูกหลานในบ้านจึงต้องเอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ปรับปรุงเรื่องโภชนาการทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ถ้าเห็นว่าผู้สูงอายุมีน้ำหนักลดน้อยลงหรือทานอาหารได้น้อย ควรเสริมด้วยผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ชนิดผง ซึ่งเป็นอาหารสูตรครบถ้วนที่ปริมาณสารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อชดเชยสารอาหารที่ท่านได้รับน้อยลง และเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของร่างกาย

รับรองว่าท่านจะมีสุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง และมีอายุยืนยาว อยู่กับพวกเราไปนานๆ อย่างที่เราหวังไว้แน่นอนค่ะ