Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ชีวิตคุณขาดสมดุลอยู่หรือเปล่า

ชีวิตคุณขาดสมดุลอยู่หรือเปล่า
ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนทำงานเก่ง ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้าง แต่เธอไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนที่รัก ขาดสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนฝูง ไม่มีแม้แต่เวลาที่ให้กับตัวเอง ผลที่ตามมาเธอมักจะรำคาญคนที่ทำให้เธอเสียเวลา หงุดหงิดง่าย ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็ห่างเหิน รู้สึกไม่มีความสุข...นั่นเพราะชีวิตของเธอขาดสมดุล

คนหนึ่งคนมีหลากหลายบทบาท ทั้งลูก ภรรยา สามี ลูกน้อง เจ้านาย เพื่อนร่วมงาน เพื่อนนักเรียน หัวหน้าชมรม สมาชิกวงดนตรี และอื่นๆ อีกมากมาย คนที่ให้เวลากับบทบาทใดมากเกินไป หน้าที่ในบทบาทอื่นๆ ก็จะถูกเบียดบัง จนเกิดภาวะชีวิตขาดความสมดุล และนำมาซึ่งความทุกข์

แล้วคุณล่ะ กำลังรู้สึกไม่มีความสุข เพราะชีวิตขาดสมดุลอยู่หรือเปล่า... ถ้าไม่แน่ใจ ลองหาคำตอบด้วยวิธีนี้กัน
  • ก่อนอื่น หากระดาษมาหนึ่งแผ่น กับดินสอหรือปากกา แล้วลองร่างวงกลมซ้อนๆ กันสัก 5 ชั้น ไว้บนกระดาษ
  • จากนั้น เขียนสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของคุณ ด้วยการนึกว่า “ถ้าเรามีสิ่งนี้เต็มร้อยแล้ว เราต้องมีความสุขกว่านี้แน่ๆ” นึกให้ได้ 10 อย่าง แล้วนำเขียนไว้ที่รอบนอกของวงกลมวงนั้น 
  • เขียนตัวเลขกำกับวงกลมวงในสุดให้มีค่าเท่ากับ 1, 2, 3, 4, 5 ไล่ออกมาตามลำดับ 
  • คราวนี้ก็นึกทบทวนสิ่งที่ตัวเองกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน แล้วลองให้คะแนนแต่ละด้านดู โดยการทำเครื่องหมายไว้ที่เส้นรอบวงที่ตรงกับระดับคะแนน
  • เมื่อให้คะแนนจนครบ 10 ด้านแล้ว ลองลากเส้นเชื่อมโยงแต่ละจุดของคะแนนเข้าไว้ด้วยกัน
ผลที่ออกมาคงทำให้คุณเห็นแล้วว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในขณะนี้ คุณให้น้ำหนักไปที่ด้านไหนมากกว่า และกำลังขาดด้านไหนอยู่ เมื่อรู้ดังนี้ก็ค่อยๆ ปรับวิถีการดำเนินชีวิตของตัวเอง เกลี่ยให้แต่ละด้านมีความสมดุลกันมากขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น หากเป็นคนที่งานต้องมาก่อนอย่างอื่น ก็ควรปรับตัวเสียใหม่ แบ่งเวลาไปพักผ่อน หาอะไรอร่อยๆ รับประทาน ทักทายเพื่อนร่วมงานบ้าง หรือพบปะพูดคุยกับเพื่อน ที่ห่างเหินกันไปนาน ลองสังเกตดูคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขทุกวันว่า เขาใช้ชีวิตกันอย่างไร

เชื่อแน่ว่า ไม่เพียงแต่คุณจะได้สมดุลชีวิตกลับคืนมา แต่คุณยังอาจจะพบมุมมองอะไรใหม่ๆ ที่ละเลยไปนาน มาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตได้อีกด้วย
Article Type