Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

กินเจอย่างไรไม่ให้ขาดสารอาหาร

กินเจอย่างไรไม่ให้ขาดสารอาหาร
คนส่วนใหญ่อาจจะเข้าใจว่า อาหารเจเป็นอาหารที่มีรสจืดชืดไม่อร่อย แต่ความจริงแล้ว คนจีนได้ถ่ายทอดวิธีการทำอาหารเจให้อร่อยสืบเนื่องกันมายาวนานแล้ว อาหารเจจึงมีรสชาติเฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์ และไม่มีกลิ่นเหม็นคาวเลย และบางคนก็คิดเอาเองว่า ถ้ากินแต่อาหารเจโดยไม่กินเนื้อสัตว์เลย จะทำให้เป็นโรคขาดอาหาร แต่ในความเป็นจริง ทางการแพทย์ยืนยันว่า ไม่ว่าคนที่กินอาหารเนื้อหรือคนที่กินเจ ก็มีสิทธิ์เป็นโรคขาดอาหารได้เท่ากัน ถ้าเลือกกินอาหารไม่เป็น

สาเหตุสำคัญของโรคขาดสารอาหาร คือ การกินอาหารอย่างไม่ถูกหลัก ไม่ครบ 5 หมู่ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอและครบถ้วนตามที่ต้องการ คนที่กินเจอย่างถูกหลักก็จะได้รับอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายครบถ้วน บางทีอาจจะมากกว่าคนที่กินเนื้อสัตว์เสียอีก

เพราะการกินเจทำให้มีโอกาสกินพืชผักที่มีประโยชน์มากมายหลายชนิด ซึ่งบางคนที่กินเนื้อสัตว์มักจะละเลยไม่กินพืชผักในปริมาณที่เหมาะสม นอกจากนี้ การกินเจที่ถูกวิธีจะมีวิธีการดัดแปลงธัญพืชในธรรมชาติให้เป็นแหล่งของโปรตีน เช่น ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง เห็ด ธัญพืชต่างๆ ในขณะที่คนที่กินเนื้อสัตว์ แต่กินพืชผักน้อยมักป่วยเป็นโรคต่างๆ ได้ง่าย เช่น โรคขาดวิตามิน โรคกระเพาะ โรคเกี่ยวกับลำไส้และทางเดินอาหาร เป็นต้น ในขณะที่คนที่กินเจอย่างถูกวิธี จะมีสุขภาพที่แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรคสูง จิตใจเบิกบาน

ดังนั้น ไม่ว่าจะกินอาหารเนื้อหรืออาหารเจ หากกินไม่ถูกต้องก็มีสิทธิ์เป็นโรคขาดอาหารได้เท่ากัน ถ้าอยากมีสุขภาพดีในระยะยาวแล้ว ยึดหลักของการกินอาหารให้ครบถ้วนทุกหมู่ไว้ก็จะดีที่สุด