Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

การจูงใจให้เด็กก่อนวัยเรียนกินอาหาร

การจูงใจให้เด็กก่อนวัยเรียนกินอาหาร
เด็กๆ มักจะห่วงเล่น ดูทีวี เอาแต่ใจ เริ่มสนใจสิ่งต่างๆ รอบตัวมากขึ้น จนบางครั้งไม่สนใจการกิน บางครั้งผู้ใหญ่ก็หนักใจกับการหาสารพัดวิธีที่จะให้เด็กกินอาหาร เด็กบางคนต้องวิ่งไล่ตามป้อนกันเป็นเวลานานกว่าจะเสร็จได้ในแต่ละมื้อ ลองดูวิธีเหล่านี้ที่อาจเป็นประโยชน์ให้คุณแม่ลองใช้ดูเพื่อจูงใจเด็กๆ

มีสีสัน
เลือกอาหารที่มีสีสันน่ากินตามธรรมชาติมาปรุง เช่น แครอต มะเชือเทศ ฟักทอง และผักต่างๆ มาหั่นให้มีขนาดพอดีคำ ดูน่ากิน

ไม่ซ้ำซาก
เลือกวัตถุดิบที่ใช้ปรุง หรือ เมนูอาหารหมุนเวียนกันไป ไม่ให้ซ้ำกันบ่อยมาก

สิ่งแวดล้อมที่ดี
จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะแก่การกิน จัดโต๊ะอาหารให้เหมาะกับเด็กๆ พ่อแม่ควรดูแลเอาใจใส่ระหว่างที่เด็กกิน โดยอาจกินพร้อมกับเด็ก และฝึกให้เด็กตักอาหารกินเอง โดยพ่อแม่คอยช่วยอยู่ช้างๆ

มีส่วนร่วม

เด็กๆ มักสนุกกับการทำอะไรด้วยตัวเอง การให้เด็กได้เลือกภาชนะใส่อาหาร และช่วยจัดโต๊ะอาหาร อาจช่วยให้เด็กรับประทานได้มากขึ้น

เพียงวิธีง่ายๆ เหล่านี้ก็ช่วยสามารถให้เด็กทานอาหารได้แล้วคะ