Sort by
Sort by

กินอยู่อย่างไรให้ไตแข็งแรง

กินอยู่อย่างไรให้ไตแข็งแรง
กิน อยู่ อย่างไร ให้ไต แข็งแรง

ไต เป็นอวัยวะสำคัญของร่างกาย ไตมีหน้าที่หลักคือ การกรองของเสียในเลือดและควบคุมปริมาณน้ำ เกลือแร่ และสารต่างๆ ในร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุล หากไตเกิดเสื่อมหรือเสียสมรรถภาพ ก็จะทำให้ระบบควบคุมและกำจัดของเสียในร่างกายเสียไป ส่งผลให้เกิดโรคไตได้ โดยคนไทยมีแนวโน้มในการเป็นโรคไตมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในโรคที่มีส่วนสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพบบ่อยในคนไทย คือ โรคไตวายเรื้อรัง ซึ่งผู้ที่เป็นโรคไต ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่เหมาะสม เช่น กินอาหารที่มีรสเค็มจัด หรืออาหารที่มีโซเดียมมสูง และกินอาหารที่ไม่สะอาด

ถ้าอยากห่างไกลจากโรคไต มีข้อแนะนำในการดูแลตัวเองแบบง่ายๆ ดังนี้

1. อันดับแรกควรปรับพฤติกรรมการกินเสียก่อน โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันและโคเลสเตอรอลสูง อาหารที่มีกะทิ อาหารที่มีรสจัดเกินไป เช่น หวานจัด เค็มจัด รวมถึงหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมสูง เช่น อาหารหมักดอง หรืออาหารแปรรูป การกินเค็มหรือโซเดียมมากไปจะทำให้เกิดอาการบวมน้ำ ส่งผลให้มีภาวะความดันโลหิตสูง และไตต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อกำจัดโซเดียมส่วนเกินออก

2. ควบคุมน้ำหนักตัว เพราะภาวะอ้วนจะส่งผลทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้น

3. ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 8 แก้ว เพราะน้ำช่วยในการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย

4. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ เพราะทั้งสองอย่างนี้นอกจะทำลายสุขภาพแล้ว ยังส่งผลเสียต่อไตอีกด้วย

5. หลีกเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานานๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ทางเดินปัสสาวะเกิดการติดเชื้อหรืออักเสบ ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคไตอักเสบเฉียบพลันได้

6. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเดิน ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน เต้นแอโรบิค และพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อวัน

7. ระมัดระวังในการใช้ยา เพราะยาบางชนิดหากใช้ไม่ถูกวิธีหรือกินติดต่อกันเป็นเวลานานเกินไป อาจส่งผลเสียต่อไต ทำให้ไตเสื่อมได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยาใดๆ

8. ควรตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี เพื่อดูว่ามีความผิดปกติหรือความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไตหรือโรคต่างๆ หรือไม่ เพื่อจะได้หาทางป้องกันหรือรักษาได้ทันท่วงที