Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

‘เนสท์เล่’ จัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์น้ำโลก 2556” ปลูกสำนึกเด็กไทยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

Back to Press releases
กรุงเทพฯ,
มีนาคม 31, 2013
ที่มาร่วมกิจกรรมภายในงาน “วันอนุรักษ์น้ำโลก 2556 (World Water Day 2013)”(ตรงกลาง) นายชาคริต คูวิบูลย์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติขึ้นกล่าวเปิดงาน และนายอาณัติ จุลินทร ผู้อำนวยการบริหารน้ำดื่มบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด พร้อมเด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรมภายในงาน “วันอนุรักษ์น้ำโลก 2556 (World Water Day 2013)”
.
  • เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 กว่า 200 คนร่วมกิจกรรม สวมบทบาทอาชีพในฝัน
    เรียนรู้และเข้าใจการใช้ ‘น้ำ’
  • แต่งตั้ง “เยาวชนอนุรักษ์น้ำ รุ่นที่ 1” ต่อยอดปฏิบัติภารกิจทั้งที่บ้านและโรงเรียน
  • 2 กิจกรรมหลัก “กล่องแห่งชีวิต” และ “กิน อยู่ รู้ ใช้” กระตุ้นเด็กไทยอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืน
    ผ่านประสบการณ์จริง
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ผู้นำด้านเครื่องดื่มและอาหารคุณภาพของไทยและของโลก จัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์น้ำโลก 2556” หรือ “World Water Day 2013” เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับน้ำและรณรงค์ให้เด็กไทยรู้จักการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘เยาวชนอนุรักษ์น้ำ’ หรือ ‘The Kids Hero’ โดยมีเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 กว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนเบญจสิริ กรุงเทพฯ


ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายชาคริต คูวิบูลย์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายอาณัติ จุลินทร ผู้อำนวยการบริหารน้ำดื่มบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ให้เกียรติขึ้นกล่าวเปิดงาน

เด็กๆ จะได้เรียนรู้และสนุกสนานจากประสบการณ์จริง พร้อมโจทย์ที่จะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ยังฐานกิจกรรมต่างๆ  ผ่านกิจกรรมใน 2 รูปแบบ คือ กิจกรรม “Walk Rally กล่องแห่งชีวิต” ที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากธรรมชาติจริง และกิจกรรม “กิน อยู่ รู้ ใช้” ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้สวมบทบาทอาชีพในฝันของตน อาทิ หมอ ครู นักดนตรี ทหาร นักธุรกิจ เกษตรกร ตำรวจ วิศวกร นักกีฬา เพื่อให้เด็กเข้าใจว่า “ไม่ว่าพวกเขาจะเติบโตขึ้นไปทำอาชีพอะไร พวกเขาก็ยังคงต้องใช้น้ำในการดำรงชีวิต” พร้อมกับให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับน้ำ และปลูกสำนึกในการอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืน

นายชาคริต คูวิบูลย์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้สึกดีใจที่เนสท์เล่เห็นความสำคัญของ ‘น้ำ’ อันเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของเรา พร้อมจัดกิจกรรม‘วันอนุรักษ์น้ำโลก 2556’ ขึ้นเพื่อทำความเข้าใจและเรียนรู้ที่จะอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการเริ่มปลูกฝังสำนึกดีในการรัก และหวงแหนน้ำตั้งแต่วัยเยาว์นั้นถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่จะช่วยปลูกฝังให้ พวกเขารู้จักใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสืบเนื่องไป”

เด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรมภายในงาน “วันอนุรักษ์น้ำโลก 2556 (World Water Day 2013)”เด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรมภายในงาน “วันอนุรักษ์น้ำโลก 2556 (World Water Day 2013)” จัดขึ้นโดย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

นายอาณัติ จุลินทร ผู้อำนวยการบริหารน้ำดื่มบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักที่เนสท์เล่ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืน จึงร่วมกับกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม ‘วันอนุรักษ์น้ำโลก 2556’ ขึ้น เพื่อให้เด็กไทยได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับน้ำ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเห็นถึงความสำคัญของน้ำที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตประจำวันของตน อันจะช่วยให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสำนึกรับผิดชอบที่ดีในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และตื่นตัวในการอนุรักษ์น้ำต่อไป”

ด.ช. นพวิชญ์ ตั้งต่อเกียรติ หรือ น้องโจ๊ก อายุ 8 ปี จากโรงเรียนอยู่เย็นวิทยา กล่าวว่า “กิจกรรมนี้ทำให้เข้าใจว่าน้ำสำคัญกับเรายังไง เช่น ทำให้เข้าใจว่าร่างกายของเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบ และทุกชีวิตก็ต้องใช้น้ำในการดำรงชีวิตทั้งสิ้น รู้จักการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมไปถึงวิธีการอนุรักษ์น้ำอย่างถูกต้อง โดยจะนำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมในวันนี้ไปบอกเพื่อนๆ และคนในครอบครัวให้ช่วยกันอนุรักษ์น้ำ”

ด.ญ. สุดฟ้า สุดประเสริฐ หรือ น้องฟ้า อายุ 10 ปี จากโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม กล่าวว่า “รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ส่วนตัวแล้วอยากเป็นนางพยาบาล พอได้ลองเป็นนางพยาบาลจริงๆ ทำให้เห็นถึงความสำคัญของน้ำ เพราะไม่เพียงแค่อาชีพนางพยาบาลที่ต้องใช้น้ำ แต่ทุกๆ อาชีพล้วนต้องใช้น้ำและมีความเกี่ยวข้องกับน้ำทั้งสิ้น อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้อีกทุกปี”

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการ “น้ำเพื่อชีวิต” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำที่ถูกต้องแก่เด็กๆ ด้วยการจำลองห้องสี่เหลี่ยมที่นำเสนอเรื่องราวของน้ำผ่านโดมทรงหยดน้ำ ซึ่งประกอบไปด้วยนิทรรศการ 4 เรื่อง ที่สอดคล้องกับฐานกิจกรรม “กิน อยู่ รู้ ใช้” โดยเมื่อเด็กทำกิจกรรมผ่านครบทุกฐานจะได้รับการแต่งตั้งเป็น “เยาวชนอนุรักษ์น้ำ” และได้รับเหรียญเพื่อเป็นสัญลักษณ์ อันถือเป็นการมอบหมายหน้าที่เพื่อให้เด็กๆ นำไปบอกต่อต่อยอดการปฏิบัติทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน