Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ซื้อปุ๊บรับปั๊บ กับโปรโมชั่นสุดคุ้ม มั่นใจได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากเนสท์เล่

Back to Press releases
กุมภาพันธ์ 29, 2016
 
 
 
 

 

เงื่อนไข*

Tesco Lotus
วิธีการร่วมสนุกและกติกา  
1.   เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเนสท์เล่ (Nestle) ที่ร่วมรายการ ชนิดใด รสใด ประเภทใด ขนาดใด ก็ได้ที่ร่วมรายการ (ยกเว้นนมผงเด็กแรกเกิด, นมผงเด็กสูตรต่อเนื่อง, สินค้าช็อคโกแลต, นมยูเอชที และสินค้าที่ผลิต หรือนำเข้าจาก บริษัท พิริยพูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท เอฟแอนด์เอ็นแดรีส์ จำกัด) จาก เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus), เทสโก้ เอ็กซ์เพรส (Tesco Lotus Express) และ เทสโก้ ตลาด (Talad Lotus) ทุกสาขา ทั่วประเทศ นำเลขที่ใบเสร็จส่งร่วมสนุกผ่าน SMS โดยการพิมพ์ “NL” เว้นวรรคตามด้วยเลขที่ใบเสร็จ 16 หลักส่ง SMS มาที่ 4890011 (ครั้งละ 3 บาท)  ใบเสร็จ 1 ใบมีสิทธิ์ในการส่งเพียง 1ครั้งเท่านั้น
2.    ลูกค้าที่ร่วมสนุกส่งเลขที่ใบเสร็จจะได้ลุ้นรับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 20,000 บาท (ราคาทองคำ ณ วันที่ 18 มกราคม 2559) จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ลูกค้าต้องเก็บใบเสร็จฉบับจริง หรือรูปถ่ายใบเสร็จ ที่ส่งเข้าร่วมรายการไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล

 • ระยะเวลาในการร่วมสนุกกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2559 จับรางวัลวันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 สามารถสอบถามรายละเอียดและประกาศรางวัลหมายเลขผู้โชคดีได้ที่เฟซบุค www.facebook.com/tescolotus  หรือที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2502-6767  กด 0

หมายเหตุ  

 • ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการได้แก่ ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเนสท์เล่ (Nestle) ชนิดใด รสใด ประเภทใด ขนาดใด ก็ได้ที่ซื้อจาก เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus), เทสโก้ เอ็กซ์เพรส (Tesco Lotus Express) และ เทสโก้ ตลาด (Talad Lotus) ทุกสาขา ทั่วประเทศ (ยกเว้นนมผงเด็กแรกเกิด, นมผงเด็กสูตรต่อเนื่อง, สินค้าช็อคโกแลต, นมยูเอชที และสินค้าที่ผลิต หรือนำเข้าจาก บริษัท พิริยพูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท เอฟแอนด์เอ็นแดรีส์ จำกัด)   
 • ลูกค้าต้องเก็บใบเสร็จฉบับจริง หรือรูปถ่ายใบเสร็จ ที่ส่งเข้าร่วมรายการไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 • บริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัลและตรวจสอบหลักฐานในการรับรางวัลหากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ หรือผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับมาภายใน 3 วันทำการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ได้รับรางวัล ต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับ โดยนำใบเสร็จฉบับจริง หรือรูปถ่ายใบเสร็จที่ใช้ในการร่วมรายการ สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่งข้อความ SMS (กรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับจะต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนมาด้วย)  มาติดต่อรับรางวัลที่บริษัทสามารถ มัลติมีเดีย จำกัด เลขที่ 99/12 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 24 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้รับการติดต่อภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันประกาศผล สามารถติดต่อกลับได้ที่โทร 02-502-6767 กด 0
 • ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บิดามารดา นำสูติบัตรมาแสดงตน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของของบิดามารดาด้วย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมสนุก หากมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมสนุก หรือรับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
 • บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายโดยตรง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล ทั้งนี้ ของรางวัลที่ทางบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงนั้น จะมีมูลค่าเท่าเดิมหรือมากกว่า ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการร่วมสนุกฉบับนี้
 • ผู้โชคดีจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544
 • ผู้โชคดีมีสิทธิได้รับรางวัลประเภทเดียวกันสูงสุดเพียง 1 รางวัล ต่อ 1 คน ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • พนักงาน บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด และบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์ร่วมชิงโชคในกิจกรรมครั้งนี้ ใบอนุญาตเลขที่ 141/2559
 • ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

ระยะเวลาในการร่วมสนุกกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2559 สอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุค www.facebook.com/tescolotus  หรือที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2502-6767  กด 0

Big C
หมายเหตุ : ไม่รวมเรื่องชงเนสกาแฟเรดคัพ, นมผงเด็กเล็ก, เนสกาแฟกระป๋อง แพค 30 และ สินค้านำเข้าโดยพิริยพูล (จำกัดครอบครัวละ 6 ชุด รับของแถม ณ จุดขาย)

Tops Market
หมายเหตุ : ไม่รวมเครื่องชงเนสกาแฟเรดคัพ นมผงเด็ก และสินค้านำเข้าโดยพิริยพูล

Gourmet Market
หมายเหตุ : ยกเว้นเครื่องชงเนสกาแฟเรดคัพ, นมผงเด็กแรกเกิด, นมผงเด็กสูตรต่อเนื่อง สินค้าช็อคโกแลต, สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง และสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้าจาก บริษัท พิริยพูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท เอฟแอนด์เอ็นแดราส์ จำกัด

Makro
หมายเหตุ : ไม่รวมนมผงเด็กและ และสูตรต่อเนื่อง, เนสท์เล่ไอศกรีม, อัลโป, ฟริสกี้ส์ และเพียวริน่า วัน