รายชื่อผู้โชคดีรับสร้อยคอทองคำกับเนสท์เล่

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์กรุงเทพฯ,พ.ค. 4, 2559


ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ร่วมสนุกกับกิจกรรม มั่นใจ… เลือกเนสท์เล่ ที่เทสโก้ โลตัสทั่วประเทศ
เนสท์เล่ แจกจริง! สร้อยคอทองคำ 1 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 300,000 บาท

ผู้โชคดีตามรายชื่อด้านล่างสามารถติดต่อรับรางวัลได้ วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ บริษัท สามารถมัลติมีเดีย จำกัด ห้องประชุม BUG XL ชั้น 24

หลักฐานประกอบการรับรางวัล
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. ใบเสร็จฉบับจริง หรือ สำเนาใบเสร็จเลขที่ได้รับรางวัล
3. ภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 1,000 บาท / รางวัล

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน หลักฐานเพิ่มเติม
4. หนังสือมอบอำนาจ
5. สำเนาบัตรประชาชนผู้แทน

หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาเท่านั้น