Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เนสท์เล่ฉลองความสำเร็จนั่งแท่นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ “ทางเลือกสุขภาพ” มากที่สุดในประเทศไทยประจำปี 2561

nestle
Back to Press releases
ตุลาคม 18, 2018

กรุงเทพฯ – 16 ตุลาคม 2561: นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า ประกาศฉลองความสำเร็จของเนสท์เล่ ในฐานะบริษัทอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำที่มีผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” มากที่สุดในประเทศไทยประจำปี 2561 ถึง 44 รายการ สะท้อนเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ (Nestlé Purpose) ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Enhancing quality of life and contributing to a healthier future) พร้อมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่ที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” และให้ความรู้ด้านการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพผ่านโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 จัดโดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารศึกษา คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ และอาจารย์ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ที่ปรึกษา สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข นางสาวสุภัทรา บุญเสริม ผู้อำนวยการสำนักอาหาร พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ได้แก่ นายนภดล ศิวะบุตร ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ นางสาวสมฤดี บุญให้เจริญ ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารและบริการทางการตลาด และ นางกนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและสื่อสารโภชนาการเพื่อสุขภาพ ร่วมแสดงความยินดีในงาน

นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า กล่าวว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เนสท์เล่ได้เป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทยที่ใส่ใจด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพ ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ “ทางเลือกสุขภาพ” ถึง 44 รายการ เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องผ่านแบรนด์ชั้นนำโดยคำนึงถึงทั้งคุณค่าทางโภชนาการต่อสุขภาพ และรสชาติที่อร่อยถูกใจ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์เนสกาแฟ อเมริกาโน่ เนสกาแฟ แบล็ค ไอซ์ ไมโล ทรีอินวัน สูตรน้ำตาลน้อย เนสวิต้า นมตราหมี ยูเอชทีรสจืด รวมถึง 14 ผลิตภัณฑ์ของไอศกรีมเนสท์เล่ภายใต้แบรนด์เอสกิโม ไมโล และลาฟรุ๊ตต้า ซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคไทยอย่างดีเยี่ยม เนสท์เล่จะเดินหน้าในการพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรม “ทางเลือกสุขภาพ” อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อขับเคลื่อนเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ (Nestlé Purpose) ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Enhancing quality of life and contributing to a healthier future) ให้กับผู้บริโภคไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป”

โครงการสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” จัดขึ้นโดยความร่วมมือของมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เป็นรูปแบบสัญลักษณ์อย่างง่ายบนฉลากของผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงว่าอาหารหรือเครื่องดื่มนั้นๆ ได้ผ่านเกณฑ์พิจารณาโภชนาการอันเข้มงวดจากนักโภชนาการแล้วว่า มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องปริมาณน้ำตาล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม) ผลิตภัณฑ์ที่ได้สัญลักษณ์นี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ เป็นตัวช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ลดหวานมันเค็ม ซึ่งปัจจุบันเนสท์เล่เป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” มากที่สุดในประเทศไทยจำนวน 44 รายการ (ข้อมูลจากโครงการสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)