Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เนสท์เล่กับพันธกิจสร้างสุขภาพที่ดีของเด็กไทย

Back to Press releases
กรุงเทพฯ
,
ตุลาคม 29, 2015


กรุงเทพฯ 22 ตุลาคม 2558เนสท์เล่ ผู้นำด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี นำโดย
นางออดรีย์ เลียว (กลาง) ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นายนภดล ศิวะบุตร (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการบริหาร
ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์  มร. ยูจีน ชาน (ขวาสุด) ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสื่อสารและบริการทางการตลาด
ร่วมสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พร้อมจัดอภิปรายในหัวข้อ “เนสท์เล่รวมพลัง เพื่อโภชนาการและสุขภาพที่ดีของเด็กไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายสง่า ดามาพงษ์ (ที่ 3 จากขวา) ที่ปรึกษา กรมอนามัย  ดร. บรรเจอดพร สู่แสนสุข (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการ จัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ นายสมโชค คุณสนอง (ซ้ายสุด) นักวิจัย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคีเครือข่ายโครงการเด็กไทยสุขภาพดี ร่วมอภิปราย ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อเร็ว ๆ นี้

Article Type