Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เนสท์เล่กับพันธกิจสร้างสุขภาพที่ดีของเด็กไทย

Back to Press releases
กรุงเทพฯ,
ตุลาคม 29, 2015


กรุงเทพฯ 22 ตุลาคม 2558เนสท์เล่ ผู้นำด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี นำโดย
นางออดรีย์ เลียว (กลาง) ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นายนภดล ศิวะบุตร (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการบริหาร
ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์  มร. ยูจีน ชาน (ขวาสุด) ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสื่อสารและบริการทางการตลาด
ร่วมสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พร้อมจัดอภิปรายในหัวข้อ “เนสท์เล่รวมพลัง เพื่อโภชนาการและสุขภาพที่ดีของเด็กไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายสง่า ดามาพงษ์ (ที่ 3 จากขวา) ที่ปรึกษา กรมอนามัย  ดร. บรรเจอดพร สู่แสนสุข (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการ จัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ นายสมโชค คุณสนอง (ซ้ายสุด) นักวิจัย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคีเครือข่ายโครงการเด็กไทยสุขภาพดี ร่วมอภิปราย ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อเร็ว ๆ นี้