Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

พิธีฉลองการเปิดอย่างเป็นทางการของสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพของเนสท์เล่

Back to Press releases
พฤศจิกายน 02, 2012
สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพของเนสท์เล่
สถาบัน: ค้นคว้าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ด้านโภชนบำบัดทางการแพทย์ค้นคว้าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ด้านโภชนบำบัดทางการแพทย์

เนสท์เล่ได้เปิดสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพของเนสท์เล่ (NIHS) อย่างเป็นทางการโดยจัดพิธีเปิด ณ อาคารแห่งใหม่ในวิทยาเขต EPFL เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สถาบันวิจัย NIHS มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นคว้าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ด้านโภชนบำบัดทางการแพทย์ เพื่อช่วยในการจัดการปัญหาด้านสุขภาพ เช่น เบาหวาน โรคอ้วน และโรคอัลไซเมอร์ ในท้ายที่สุดโภชนบำบัดดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ

สถาบันดังกล่าวตั้งอยู่ที่ École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) โดยมุ่งเน้นความสำคัญทางด้านสุขภาพสมอง กระบวนการเผาผลาญอาหาร และสุขภาพทางเดินอาหาร

อาคารหลังใหม่แห่งนี้จะช่วยให้สถาบัน NIHS สามารถขยายขอบเขตของกิจกรรมที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันได้

"โอกาสมหาศาล"

พอล บุลเก้ ประธานคณะผู้บริหารกล่าวไว้ในพิธีเปิดว่า “เมื่อพูดถึงการพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ๆ รวมทั้งรูปแบบใหม่ๆ ในการสื่อสารกับผู้บริโภค เนสท์เล่ยืนอยู่แถวหน้ามาโดยตลอด  

สิ่งที่เราเห็นในวันนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยของเรา  โอกาสที่เปิดกว้างที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับเราในการเติบโตก็คือการมุ่งเน้นงานวิจัยทางโภชนาการโดยยึดหลักวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยป้องกันหรือจัดการกับโรคเรื้อรังต่างๆ

งานที่สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพของเนสท์เล่ดำเนินการอยู่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของเราในการเป็นผู้นำทางด้านโภชนาการ สุขภาพ และการกินดีอยู่ดี”

เน้นเป้าหมายกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อ

โรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่ออย่างเช่น โรคอ้วน และเบาหวาน เป็นโรคที่มีความซับซ้อนมาก 

โรคเหล่านี้มีผลมาจากปัจจัยหลายๆ ด้านที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น ยีน อาหารที่รับประทานและรูปแบบการใช้ชีวิต และรูปแบบของความสัมพันธ์เหล่านี้ก่อให้เกิดผลที่ต่างกันไปในแต่ละคน 

โภชนาการที่มุ่งเน้นเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงความซับซ้อนของปัจจัยดังกล่าว จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์และโรคภัยไข้เจ็บ ลึกลงไปถึงระดับโมเลกุล 

และเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องดังกล่าว สถาบัน NIHS จึงได้พัฒนานวัตกรรมอันล้ำสมัยโดยใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ๆ

เครือข่ายการวิจัยระดับโลก

สถาบัน NIHS ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม 2011 โดยเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาของบริษัท

ปัจจุบัน สถาบัน NIHS ได้พัฒนาความเชี่ยวชาญและกรรมวิธีในการวิจัยในด้านต่างๆ เช่น ชีววิทยาระบบแบบรวม (integrated systems biology), การหาลำดับเบส (sequencing), พันธุศาสตร์มนุษย์ รวมทั้งเมตาโบโนมิคส์ (metabonomics) เช่น การวิเคราะห์ไขมันระดับเซลล์ (lipidomic)

Emmanuel E. Baetge ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพของเนสท์เล่ได้กล่าวในพิธีเปิดว่า "โภชนาการแบบเน้นกลุ่มเป้าหมายจำเป็นต้องใช้กระบวนการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ รวมทั้งการวินิจฉัยอันทันสมัย"

ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด

สถาบัน NIHS ตั้งอยู่ในวิทยาเขตของ EPFL ซึ่งจะช่วยให้เนสท์เล่ยังคงมีความร่วมมือและความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับทางมหาวิทยาลัย เนสท์เล่มีความร่วมมืออย่างยาวนานกับ EPFL รวมถึงการวิจัยทางด้านสุขภาพของสมอง

นอกจากนั้น EPFL ยังมีความร่วมมือกับศูนย์วิจัยเนสท์เล่ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโลซานเช่นกัน

การดำเนินงานของสถาบัน NIHS จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่ Nestlé Health Science ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเนสท์เล่ที่ตั้งขึ้นมาในเดือนมกราคม 2011 เช่นกัน โดยดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการให้แก่ผู้ที่มีความต้องการโภชนาการอย่างจำเพาะเจาะจง ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย โรคร้าย หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงวัยต่างๆ

ขีดความสามารถทั่วโลก

สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพของเนสท์เล่เป็นประตูให้เนสท์เล่เปิดไปสู่แนวทางในการวิจัยและพัฒนาแบบใหม่ๆ ทางด้านโภชนาการ สุขภาพ และการกินดีอยู่ดี 
ในเดือนมิถุนายน บริษัทได้จัดตั้งหน่วยพัฒนาทางคลินิกขึ้นมาในเมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ในเดือนสิงหาคม เนสท์เล่ได้เปิดศูนย์เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ในเมือง Konolfingen ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับทารก ผลิตภัณฑ์นม และโภชนาการทางการแพทย์
ในเดือนพฤศจิกายน บริษัทได้เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ขึ้นในเมือง มาเนซาร์ ประเทศอินเดีย

โดยมีพอล บุลเก้ ประธานคณะผู้บริหารของเนสท์เล่ ร่วมกับปีเตอร์ บราเบค-เล็ทเมธ ประธานคณะกรรมการบริษัทเนสท์เล่ และ Emmanuel E. Baetge ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพของเนสท์เล่มาร่วมในพิธีเปิด

นาย Alain Berset มนตรีแห่งสมาพันธ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์, นาย Philippe Leuba มนตรีแห่ง Canton Vaud ของสวิตเซอร์แลนด์ และนาย Patrick Aebischer อธิการบดีจาก École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) เป็นแขกรับเชิญในงานพิธีเปิดในครั้งนี้

นอกจากนั้น ยังมีนาย Werner Bauer (CTO ของเนสท์เล่) และนาย Luis Cantarell (ประธานและ CEO ของ NHSc) มาร่วมงานด้วย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

เว็บไซต์สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพของเนสท์เล่ เว็บไซต์ของ Nestlé Health Science เว็บไซต์ของศูนย์วิจัยเนสท์เล่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาของเนสท์เล่

เนสท์เล่เปิดหน่วยธุรกิจใหม่เพื่อรวมงานพัฒนาทางคลินิกทั่วโลกเข้าด้วยกัน เนสท์เล่รุกคืบด้านการวิจัยและพัฒนาในสวิตเซอร์แลนด์ เนสท์เล่จัดตั้ง Nestlé Health Science S.A. และสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพของเนสท์เล่เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ทางด้านอาหารและยา
Article Type