Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ห้ามพลาด โชคทองครั้งใหญ่ NESCAFÉ Blend & Brew 5 ซองลุ้นทอง 10 ล้านบาท

luckydraw
Back to Press releases

จับทุกเดือน แจกทุกสัปดาห์  รวมกว่า 300 รางวัล  

แจกทองคำแท่งมูลค่า 1 ล้านบาททุกเดือน  สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาททุกสัปดาห์ 

กติกาเข้าร่วมกิจกรรม:

เพียงสะสมซองเปล่าของเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู 5 ซอง (รสใดก็ได้) เย็บติดกัน 

และเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร ด้วยลายมือลงเอกสาร แล้วแปะมาบนซองเปล่า

ส่งมาที่ ตู้ ปณ. 22 ปณจ. ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

ของรางวัล:

 • รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 1,000,065 บาท  จำนวน 3 รางวัล 
 • รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 20,868 บาท จำนวน 336 รางวัล

รวมทั้งหมด 339 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 10,011,843 บาท

ระยะเวลาการรวมกิจกรรม: 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 2560

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.facebook.com/Nescafe.TH จำนวน 8 ครั้ง ในวันที่ 28 ส.ค, วันที่ 4, 11, 18 และ 25 ก.ย. และวันที่ 2 และ 9 ตค. และวันที่ 10 พ.ย. 2560 

เงื่อนไขรายการ:

 • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการประเภทลูกค้าทั่วไป ได้แก่ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู ริช อโรมา, เอสเปรสโซ โรสต์ และน้ำตาลน้อยลง 25% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ร่วมรายการโดยส่งซองเปล่าผลิตภัณฑ์จำนวน 5 ซอง เย็บติดกัน พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ด้วยลายมือลงบนกระดาษ แนบติดมาพร้อมกับชื้นส่วนซองผลิตภัณฑ์จำนวน 5 ซอง และส่งมาที่ ตู้ ปณ.22 ปณจ. ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
 • สำหรับลูกค้าทั่วไป กำหนดจำรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง ในวันที่ 5 ก.ย., 3 ต.ค., และ 6 พ.ย. 2560 จับรางวัลที่ 2 จำนวน 11 ครั้ง ในวันที่ 22 และ 29 ส.ค., วันที่ 5, 12,19 และ 26 ก.ย., วันที่ 3, 10, 17 และ 24 ต.ค. และวันที่ 6 พ.ย. 2560 ทั้งนี้ ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้ง ทางบริษัทฯ จะไม่นำมารวมจับรางวัลในครั้งต่อไป ยกเว้นการจับรางวัลที่ 1 รายเดือน จำนวน 3 ครั้ง โดยจะนำชิ้นส่วนที่เหลือ จากการจับรางวัลในช่วงวันที่ 1 ส.ค. – 4 ก.ย. 2560 มารวมจับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 5 ก.ย. – 2 ต.ค. 2560 มารวมจับรางวัลครั้งที่ 2, และวันที่ 3-31 ต.ค. 2560 มารวมจับรางวัลครั้งที่ 3 
 • ผู้โชคดีต้องมีสัญชาติไทย ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเพทมหานคร และต่างจังหวัด โดยผู้โชคดีต้องนำหลักฐานอันประกอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล สำหรับการรับรางวัลที่บริษัทฯ
 • ราคาทองเป็นราคา ณ วันที่ 24 พ.ค. 2560 
 • บริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่เขียนมาพร้อมชิ้นส่วน หากไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 30 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ ในวันและเวลาทำการ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากประกาศรายชื่อผู้โชคดี 
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 • ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัล ต่อ 1 ครั้งเท่านั้น ตลอดการชิงโชค
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เนื้อหา รูปภาพ ข้อมูลต่างๆ หรือเรื่องราวทั้งหมด ที่ผู้โชคดีใช้ในการร่วมกิจกรรม ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด แต่เพียงผู้เดียว ผู้โชคดียินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่นๆ ของบริษัทฯ ได้ตลอดไปโดยไม่จ่ายค่าตอบแทน
 • พนักงานและครอบครัวของกลุ่มบริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทยและบุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • คำตัดสินของคณะกรรมถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคเนสท์เล่ โทร.0 2657 8657 กด 0 www.nestle.co.th และ www.facebook.com/Nescafe.TH