เนสท์เล่คว้า 2 รางวัล องค์กรแห่งเอเชีย 2020

เนสท์เล่คว้า 2 รางวัล องค์กรแห่งเอเชีย 2020
รางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย
ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญและน่าตื่นเต้นของเนสท์เล่ ประเทศไทยที่ คว้า 2 รางวัลใหญ่แห่งปี ได้แก่ รางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2020 (HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2020) และ รางวัล Thailand’s Most Admired Company 2020 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภคในกลุ่มธุรกิจอาหาร

รางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2020
นิตยสาร HR Asia สื่อชั้นนำด้านธุรกิจในทวีปเอเชีย ได้มอบรางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2020 (HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2020) แก่บริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ในฐานะหนึ่งในองค์กรต้นแบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเอเชีย โดยผลการตัดสินพิจารณาจากการประเมินของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรม นักวิชาการ สื่อมวลชน ตัวแทนภาครัฐ รวมทั้งผลการสำรวจของพนักงานภายในองค์กร เพื่อตัดสินและคัดเลือกองค์กรชั้นนำที่ดีที่สุดและน่าทำงานด้วยในประเทศไทย
รางวัลสุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภคในกลุ่มธุรกิจอาหาร ประจำปี 2020
รางวัล Thailand’s Most Admired Company 2020 สะท้อนความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ควบคู่กับการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและโภชนาการเหมาะสมให้แก่ผู้บริโภค โดยเกณฑ์ในการวัดพิจารณาจากสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ความเหมาะสมของสินค้าที่ให้บริการ ความหลากหลายของสินค้า การมีสถานที่ให้บริการเป็นจำนวนมาก ความสะดวกของผู้บริโภคในการเข้าไปใช้บริการ พนักงานมีหัวใจในการให้บริการและให้เกียรติลูกค้า
รางวัลสุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภคในกลุ่มธุรกิจอาหาร
บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเนสท์เล่
เนสท์เล่ได้คะแนนโดดเด่นในด้านนวัตกรรม ภาพลักษณ์องค์กร และเป็นองค์กรที่ทุ่มเทกับการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมการรับผิดชอบต่อสังคม ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของเนสท์เล่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจผู้บริโภคชาวไทยออกสู่ตลาดอยู่เสมอ และด้วยพันธกิจของเนสท์เล่ในการมุ่งสร้างอนาคตที่ปลอดขยะด้วยการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้สามารถรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ภายในปี 2568 เนสท์เล่ จึงเป็นผู้นำในการนำเสนอนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้อย่างต่อเนื่อง
นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า กล่าวว่า “ในปีแห่งความท้าทายนี้ ทั้ง 2 รางวัล ถือเป็นการตอกย้ำถึงการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนในฐานะทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ขณะเดียวกันยังสะท้อนถึงจุดเด่นของเนสท์เล่ ที่สามารถนำเสนอนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มใหม่ ๆ เป็นรายแรกของตลาด เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย รวมถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จนทำให้เนสท์เล่ ประเทศไทย สามารถครองใจผู้บริโภคชาวไทย ด้วยปรัชญาในการทำงานภายใต้ Good food, Good life อาหารที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดี เราต้องการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีโภชนาการที่ดี ควบคู่ไปกับความอร่อย เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง สอดคล้องเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ (Nestlé Purpose) ในการเปิดพลังแห่งอาหารเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับทุกคนในวันนี้และในอนาคต.”
นายวิคเตอร์ เซียห์
การดำเนินงานของเนสท์เล่ที่ได้รับการการันตีประสิทธิผลจาก 2 รางวัล ประจำปี 2020 ที่กล่าวมา ได้สร้างความภาคภูมิใจรวมทั้งเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนแก่ผู้บริหารและพนักงาน ที่จะเดินหน้านำเสนอนวัตกรรมอาหารรสชาติอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการ ที่จะช่วยเพิ่มพูนระดับคุณภาพชีวิตให้คนไทยอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างยั่งยืนต่อไป