Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เนสท์เล่มีส่วนร่วมในการต่อสู้กับโรคไม่ติดต่อ

Back to Press releases

เนสท์เล่ได้เข้าเป็นพันธมิตรกับสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ (IDF) เป็นระยะเวลา 3 ปี ในการร่วมกันต่อสู้กับโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อ (Non-Communicable disease-NCDs)

โรคไม่ติดต่อ รวมถึงโรคหลอดเลือด-
หัวใจ เบาหวาน มะเร็ง และโรคระบบ-
หายใจเรื้อรัง เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในทุกประเทศทั่วโลก

เนสท์เล่เชื่อว่าบริษัทสามารถรับมือกับปัญหาเร่งด่วนทางด้านสุขภาพดังกล่าวได้โดยการร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เช่น IDF ซึ่งมีพันธกิจในการให้การดูแล ป้องกัน และรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลก

ความสามารถและความเชี่ยวชาญ

“เนื่องจากเราให้ความสำคัญกับทางด้านโภชนาการ สุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่แล้ว เราจึงร่วมกับสหพันธ์เบาหวานนานาชาติในการสร้างความรับรู้ และส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี รวมทั้งโภชนาการที่ดีและการออกกำลังกาย" เจเน็ท เวาท์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะจากเนสท์เล่กล่าว

“ความร่วมมือดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความเชี่ยวชาญของเราในการรับมือกับ
โรคไม่ติดต่อ และในขณะเดียวกัน ยังแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของเราในการรับมือกับภาวะเรื้อรังต่างๆ เช่น ภาวะน้ำหนักเกิน โรคอ้วน และเบาหวาน ทั่วโลก” เธอกล่าวเพิ่มเติม

เร่งสร้างความรับรู้

ความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความรับรู้ถึงความจำเป็นที่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มขึ้นในการป้องกันโรคไม่ติดต่อ

จากตัวเลขที่เพิ่งเผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้โดยองค์การอนามัยโลกได้แสดงให้เห็นว่ามีผู้เสียชีวิตจาก
โรคไม่ติดต่อต่างๆ มากถึง 36 ล้านคน ในแต่ละปี

ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าโรคไม่ติดต่อเป็นสาเหตุการเสียชีวิตถึงสองในสามและก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพถึงครึ่งหนึ่ง

ถึงกระนั้นก็ตาม ในจำนวนผู้เสียชีวิตดังกล่าว มีเก้าล้านรายเป็นโรคไม่ติดต่อที่สามารถป้องกันได้ก่อนที่
จะอายุ 60 ปี

กิจกรรมและโครงการที่ดำเนินการร่วมกันในช่วงแรกก็คือการร่วมสนับสนุนงานวันเบาหวานโลกในวันที่ 14 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นแคมเปญสร้างความตระหนักในปัญหาของโรคเบาหวานที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีการ
จัดขึ้นทุกปี

เนสท์เล่และสหพันธ์เบาหวานนานาชาติจะทำงานร่วมกันตลอดช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ในการพัฒนาโครงการส่งเสริมความรู้และป้องกันโรคเบาหวาน

เนสท์เล่และสหพันธ์เบาหวานนานาชาติจะทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกันกับโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ในเยาวชนของเนสท์เล่ซึ่งในปัจจุบันสามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนประมาณหกล้านคนจาก 60 ประเทศ
ทั่วโลก

การจัดการกับโรคเบาหวาน

การร่วมมือครั้งใหม่นี้เป็นความพยายามครั้งล่าสุดของเนสท์เล่ในการเพิ่มความรับรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน

ในปี ค.ศ.2010 เนสท์เล่ในอินเดียได้ร่วมมือกับสถาบันโรคเบาหวาน โรคอ้วน และโคเลสเตอรอล (N-DOC) จัดตั้งโครงการทางด้านโภชนาการเพื่อช่วยจัดการกับปัญหาโรคเบาหวาน

ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่านิสัยการรับประทานอาหารและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ทำให้เกิดปัญหาโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้นในประเทศอินเดียได้อย่างไร

ฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพของเนสท์เล่ร่วมกับหน่วยธุรกิจทางด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านโภชนาการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยในหลายๆ ประเทศสามารถควบคุม
โรคเบาหวาน และลดผลข้างเคียงที่มักเกิดจากโรคเบาหวานลงได้

การส่งเสริมสุขภาพ

ความพยายามของเนสท์เล่ในการต่อสู้กับโรคไม่ติดต่อเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัท ที่เรียกว่า "การสร้างคุณค่าร่วมกัน"

บริษัทมีจุดมุ่งหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกับการสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ ปัญหาด้านโภชนาการเป็นหนึ่งในสามเรื่องที่เนสท์เล่ให้ความสำคัญมากที่สุด เช่นเดียวกับปัญหาเรื่องน้ำและการพัฒนาชนบท

เนสท์เล่มีส่วนร่วมในโครงการขององค์การสหประชาชาติที่มีชื่อโครงการว่า ‘Every Woman Every Child’ ในระหว่างการประชุมทั่วไปขององค์การสหประชาชาติในปี ค.ศ.2011 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพของเด็กและสตรี

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีในเยาวชนของเนสท์เล่ ทางบริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่เด็กวัยเรียนถึงความสำคัญของโภชนาการที่ดีและ
การออกกำลังกาย