Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เนสท์เล่รวมพลัง “เปลี่ยนแปลงโลก”

เนสท์เล่ได้ที่ 5 จากการจัดอันดับบริษัทผู้ขับเคลื่อนการ “เปลี่ยนโลก” จากนิตยสารฟอร์จูน

Back to Press releases
ธันวาคม 11, 2016

เนสท์เล่รวมพลัง “เปลี่ยนแปลงโลก”

ในขณะที่แวดวงธุรกิจกำลังให้ความสำคัญกับการร่วมกันแก้ไขปัญหาทางสังคม เพื่อช่วยให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น นิตยสารฟอร์จูนได้จัดให้เนสท์เล่อยู่ในอันดับที่ 5 ของกลุ่มบริษัททั้งหมด หรืออันดับ 1 ของกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จากการจัดอันดับกลุ่มบริษัทชั้นนำ 50 แห่ง ผู้ขับเคลื่อนการ เปลี่ยนโลก” (Fortune #ChangeTheWorld) โดยพิจารณาจากบริษัทที่มี “ผลประกอบการที่ดีควบคู่กับการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคม”

ซึ่งนิตยสารฟอร์จูน ได้รายงานว่า “เราสามารถเพิ่มคุณค่าของอาหารให้มากขึ้นได้ด้วยการเสริมสารอาหารที่ผู้คนนับพันล้านคนได้รับไม่เพียงพอ ในฐานะที่เป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง เนสท์เล่ได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าอาหารให้แก่ผู้บริโภค ดังที่ปรากฏในรายงานผลประจำปีด้านการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating Shared Value) ซึ่งนับเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้น ในสังคมได้อย่างชัดเจน”

นางออดรีย์ เลียว ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า เปิดเผยว่า “การได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์จูนในครั้งนี้สะท้อนถึงความพยายามของเนสท์เล่ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม และตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของเรา”

“เนสท์เล่ยังคงเดินหน้าเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกช่วงวัย ด้วยทางเลือกด้านโภชนาการและสุขภาพที่อิงหลักวิทยาศาสตร์ กว่า 150 ปีที่ผ่านมา เราได้ร่วมดูแลผู้บริโภคและครอบครัว ภายใต้แนวคิด "Good Food, Good Life" พร้อมมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม ซึ่งนับเป็นหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเนสท์เล่ในประเทศไทยและทั่วโลก” นางออดรีย์กล่าวเสริม

นิตยสารฟอร์จูนเล็งเห็นถึงสิ่งที่เนสท์เล่มุ่งมั่นทำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ ทั้งยังรับซื้อวัตถุดิบจากแหล่งท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยในกว่า 50 ประเทศ  ในช่วงเวลากว่า 16 ปีที่ผ่านมา เนสท์เล่มุ่งมั่นพัฒนาโภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยได้ลดปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมในผลิตภัณฑ์นับพันรายการ  อีกทั้งยังเสริมสารอาหารที่จำเป็นในผลิตภัณฑ์กว่า 192,000 ล้านหน่วยบริโภคในปีพ.ศ. 2558 เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดสารอาหาร โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง เช่น การเสริมธาตุเหล็กในก้อนปรุงรสในทวีปแอฟริกา

นางกนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายโภชนาการเพื่อสุขภาพ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า “สำหรับเนสท์เล่ประเทศไทย เรามุ่งมั่นส่งเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้มาตรฐาน 60/40+ การให้ความรู้และส่งเสริมโภชนาการในเด็กและการส่งเสริมการเล่นกีฬาในโรงเรียน”

“การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคทั้งในด้านสุขภาพและการใช้ชีวิต โดยยังคงไว้ซึ่งรสชาติที่ถูกใจผู้บริโภค ที่เนสท์เล่เรามีระบบการกำหนดเกณฑ์โภชนาการของเนสท์เล่ (หรือเรียกสั้นๆ ว่า มาตรฐาน 60/40+) ซึ่งเป็นเกณฑ์สำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรสชาติที่อร่อยขึ้น พร้อมตอบโจทย์ด้านโภชนาการและสุขภาพควบคู่กันไปอย่างสมดุลสำหรับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของเรา” กนกทิพย์กล่าว

เนสท์เล่ใช้มาตรฐาน 60/40+ เพื่อประเมินความพึงพอใจในรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการของทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม โดย 60/40 คือเกณฑ์การทดสอบด้านรสชาติ เพื่อให้อย่างน้อย 60% ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในรสชาติของผลิตภัณฑ์เนสท์เล่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบที่โดดเด่นในท้องตลาด ในส่วนของ “+” คือ การเสริมคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม โดยอิงจากเกณฑ์โภชนาการของหน่วยงานชั้นนำด้านสุขภาพระดับโลก และคำนึงถึงบทบาทของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในมื้ออาหาร รวมทั้งความสอดคล้องกับการส่งเสริมสาธารณสุขของประเทศ นอกจากนั้น เนสท์เล่ได้ทำการแสดงฉลากหวานมันเค็มโดยสมัครใจเพื่อระบุคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภคเทียบกับปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวันที่หน้าบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน เพราะเราเชื่อว่าการให้ข้อมูลโภชนาการที่ถูกต้องและเข้าใจได้ง่ายจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย และสามารถจัดการโภชนาการที่สมดุลให้กับตนเองและครอบครัว

นอกจากการใช้มาตรฐาน 60/40+ และฉลากหวานมันเค็มแล้ว เนสท์เล่ยังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาโภชนาการในเด็ก ซึ่งในปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนไทยจำนวนมากประสบภาวะทุพโภชนาการ ทั้งการได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ และการบริโภคในปริมาณมากเกินไปจนเป็นโรคอ้วนซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูง เนสท์เล่ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการให้ความรู้ด้านโภชนาการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อแก้ปัญหาด้านโภชนาการและสุขภาพในกลุ่มเยาวชนไทย

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีของเด็กไทยอย่างยั่งยืน เนสท์เล่จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและส่งเสริมการเล่นกีฬาในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยได้ริเริ่มโครงการเด็กไทยสุขภาพดี (Healthy Thai Kids) ตั้งแต่ปี 2547 ร่วมกับกรมอนามัย คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเวลากว่า 12 ปีที่โครงการฯ ได้ร่วมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการและสุขภาพที่เหมาะสมให้แก่เด็กวัยเรียน และผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนด้านโภชนาการ สุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีในเด็ก เช่น ผู้ปกครอง คุณครู และชุมชน ภายใต้โครงการฯ นี้ เนสท์เล่ยังได้พัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนด้านโภชนาการสำหรับเด็ก ผ่านแนวคิด  อ่าน - อ่านฉลากโภชนาการ ปรับ – ปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร กินให้หลากหลาย ครบทั้งห้าหมู่ เพิ่มผักผลไม้ ขยับ - ขยับร่างกายให้เกิดการเผาผลาญ กินเท่าไหร่ ใช้ให้หมด เปลี่ยน - เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยกินหวาน มัน เค็ม แต่พอดี

ปัจจุบัน ปัญหาด้านโภชนาการในเด็กไทยนับเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญ สถิติล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่าเด็ก 7-10% มีน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน ในขณะที่เด็กกว่า 12% มีน้ำหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วน ด้วยเหตุนี้ เนสท์เล่จึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท รักลูก กรุ๊ป ริเริ่ม โครงการรวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี (United for Healthier Kids: U4HK) ขึ้นเมื่อกลางปี 2559

นางกนกทิพย์ กล่าวต่อว่า “โครงการรวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี ได้คิดค้นวิธีการที่จะช่วยให้พ่อแม่ และผู้ดูแลเด็ก สร้างเสริมสุขนิสัยที่สำคัญในการกินให้หลากหลาย การเลือกดื่มน้ำเปล่า และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้กระฉับกระเฉง ผ่านเครื่องมือสร้างสรรค์ “มื้ออาหารของฮีโร่ (Hero Meal)” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สนุก ดึงดูดให้เด็กๆ อยากใช้ อยากร่วมมือ และกระตุ้นการปรับเปลี่ยนและปลูกฝังพฤติกรรมที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กๆ มีสุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน โดยได้เริ่มโครงการในกลุ่มเด็กนักเรียนอนุบาล 800 คน อายุ 3-5 ปี จาก 4 โรงเรียนนำร่อง ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการดูแลเด็กได้ที่ Facebook.com/U4HKThailand”

นอกจากกิจกรรมด้านโภชนาการแล้ว เนสท์เล่ยังส่งเสริมการเล่นกีฬาในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการมีโภชนาการที่สมดุลควบคู่ไปกับการมีพฤติกรรมที่กระฉับกระเฉงให้กับเด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ปี ผ่านกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาของไมโล โดยในแต่ละปีสามารถเข้าถึงเด็กกว่า 1 ล้านคนในกว่า 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดการแข่งขัน ไมโล ฟุตซอล แชมเปี้ยน ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตซอลระดับประเทศรายการใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่จัดต่อเนื่องมาแล้วถึง 7 ปี เข้าถึงเด็กอายุ 7-15 ปี กว่า 30,000 คน โดยเด็กที่เข้ารอบชิงชนะเลิศทุกคนจะได้รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

“ในฐานะที่เนสท์เล่เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนของสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนสท์เล่ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 โดยจัดอภิปรายเพื่อนำเสนอผลการดำเนินการเบื้องต้นของโครงการรวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี พร้อมจัดแสดงกิจกรรมด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่งหวังให้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิชาการด้านการดูแลสุขภาพ พนักงานภาครัฐ นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร และคณาจารย์ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแบ่งปันประสบการณ์ในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนโภชนาการเชิงรุกในประเทศไทย เพื่อการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนของชาวไทยต่อไป” นางกนกทิพย์กล่าวเสริม

ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม เนสท์เล่จะยังคงเดินหน้าสร้างธุรกิจควบคู่กับการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคม เพื่อให้ทุกคนมีความสุขและสุขภาพดี ผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ให้ทั้งความอร่อยและคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในสังคม


นางออดรีย์ เลียว ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า


ผู้บริหารเนสท์เล่นำโดย นางออดรีย์ เลียว (กลาง) ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า
นายนภดล ศิวะบุตร
(ขวา) ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และ นางสาวสมฤดี บุญให้เจริญ (ซ้าย) ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารและบริการทางการตลาด บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด  ที่บูทของเนสท์เล่ (Nestlé Good Food Good Life) ในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ กรุงเทพฯ

นางกนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายโภชนาการเพื่อสุขภาพ
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

นักเรียนสนุกสนานกับการ
ออกกำลังกายตอนเช้า
ภายใต้โครงการ
เด็กไทยสุขภาพดี
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.dekthaidd.com

เครื่องมือสร้างสรรค์ “มื้ออาหารของ
ฮีโร่” สำหรับเด็กวัย 3-5 ปี ภายใต้โครงการรวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี เพื่อขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook.com/U4HKThailand

ไมโล ฟุตซอล แชมเปี้ยน
การแข่งขันฟุตซอลระดับประเทศรายการใหญ่ที่สุดสำหรับเด็ก
และเยาวชน
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook.com/MILO Thailand
Article Type