Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

สิ่งเล็กๆ ที่จะเปลี่ยนที่นี่ตลอดไป

สื่อประชาสัมพันธ์
 

ในฐานะบริษัทผู้ผลิตสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดในโลก เราไม่เพียงแต่ใส่ใจในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติอร่อยและเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการเท่านั้น แต่เรายังใส่ใจที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ทางด้านโภชนาการให้แก่คนไทย เพื่อให้คนไทยได้มีสุขภาพแข็งแรง คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขทุก ๆ วัน