Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

[email protected]é

Career at Nestlé

โอกาสที่เปิดกว้างสำหรับบัณฑิตใหม่

โครงการผู้จัดการฝึกหัด

Technical & Production Trainee Program

โครงการนักศึกษาฝึกงาน

Life @Nestlé

คุณศรีสุดา หวังศิริมงคลคุณศรีสุดา หวังศิริมงคล (แผนกจัดซื้อ สำนักงานใหญ่)
    ขอให้อดทนและมีความสุขกับการทำงาน ไม่ว่าจะมีแรงกดดันใดๆ ก็ตาม คุณก้ประสบความสำเร็จได้ เนสท์เล่ยินดีต้อนรับคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดและกระตือรือร้นเสมอ การทำงานที่เนสท์เล่เปรียบได้กับห้องสมุดชิวิตให้เราเรียนรู้ได้ตลอดไป


คุณอภิญญา มณีดำคุณอภิญญา มณีดำ (แผนก Production โรงงานอยุธยา)
    เวลาผ่านไปเร็วมากๆ ไม่คิดเลยว่า 10 ปีแล้ว อยู่กับบริษัทก็มีอะไรให้เรียนรู้ตลอดเวลา ทำให้ไม่เบื่อ ไม่ว่าองค์กรจะปรับเปลี่ยนอย่างไร เราก็หมุนตามได้ทัน ดีใจและภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรค่ะ


คุณวรรณา ลิปนะพงศ์พันธ์คุณวรรณา ลิปนะพงศ์พันธ์ (โรงงานบางปู)
    เนสท์เล่มอบคุณภาพชีวิตที่ดี จะเห็นได้จากคนที่อยู่มานานว่ามีครอบครัวมั่นคงและเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพราะเนสท์เล่มุ่งมันสร้างคุณภาพตลอดเวลา ทั้งคุณภาพสินค้า คุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพของพนักงาน เมื่อใดที่คนถามว่าทำงานที่ไหน ก็จะตอบด้วยความภาคภูมิใจว่า "เนสท์เล่" ค่ะ


เคล็ดลับในการทำงาน

ความสำเร็จเกิดจากการเปิดรับสิ่งใหม่ๆความสำเร็จเกิดจากการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ
    เหนื่อยกับการเรียนมาหลายปี พอถึงวัยทำงาน หลายท่านคงคิดว่า ไม่จำเป็นต้องเรียนกันแล้ว นี่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง .....


กล้าพูด...กล้าทำ อย่างเชื่อมั่นและมีเหตุผลกล้าพูด...กล้าทำ อย่างเชื่อมั่นและมีเหตุผล
    การพูดในสิ่งที่ควรพูดไม่ได้หมายความว่า คุณเป็นคนก้าวร้าวที่อาจทำให้เพื่อนร่วมงานรับไม่ได้ หากแต่หมายถึงความกล้าที่จะเผยความคิด หรือไอเดียดีๆ มาแชร์กัน .....


ตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองตั้งเป้าหมายให้กับตัวเอง
    เคยสงสัยไหม คุณจะรู้ได้อย่างไรว่า สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ ประสบผลสำเร็จแล้ว .....