Career@Nestlé

Career at Nestlé

โอกาสที่เปิดกว้างสำหรับบัณฑิตใหม่

โครงการผู้จัดการฝึกหัด

Technical & Production Trainee Program

โครงการนักศึกษาฝึกงาน

Life @Nestlé

คุณศรีสุดา หวังศิริมงคลคุณศรีสุดา หวังศิริมงคล (แผนกจัดซื้อ สำนักงานใหญ่)
    ขอให้อดทนและมีความสุขกับการทำงาน ไม่ว่าจะมีแรงกดดันใดๆ ก็ตาม คุณก้ประสบความสำเร็จได้ เนสท์เล่ยินดีต้อนรับคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดและกระตือรือร้นเสมอ การทำงานที่เนสท์เล่เปรียบได้กับห้องสมุดชิวิตให้เราเรียนรู้ได้ตลอดไป


คุณอภิญญา มณีดำ คุณอภิญญา มณีดำ (แผนก Production โรงงานอยุธยา)
    เวลาผ่านไปเร็วมากๆ ไม่คิดเลยว่า 10 ปีแล้ว อยู่กับบริษัทก็มีอะไรให้เรียนรู้ตลอดเวลา ทำให้ไม่เบื่อ ไม่ว่าองค์กรจะปรับเปลี่ยนอย่างไร เราก็หมุนตามได้ทัน ดีใจและภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรค่ะ


คุณวรรณา ลิปนะพงศ์พันธ์คุณวรรณา ลิปนะพงศ์พันธ์ (โรงงานบางปู)
    เนสท์เล่มอบคุณภาพชีวิตที่ดี จะเห็นได้จากคนที่อยู่มานานว่ามีครอบครัวมั่นคงและเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพราะเนสท์เล่มุ่งมันสร้างคุณภาพตลอดเวลา ทั้งคุณภาพสินค้า คุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพของพนักงาน เมื่อใดที่คนถามว่าทำงานที่ไหน ก็จะตอบด้วยความภาคภูมิใจว่า "เนสท์เล่" ค่ะ


เคล็ดลับในการทำงาน

ความสำเร็จเกิดจากการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ความสำเร็จเกิดจากการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ
    เหนื่อยกับการเรียนมาหลายปี พอถึงวัยทำงาน หลายท่านคงคิดว่า ไม่จำเป็นต้องเรียนกันแล้ว นี่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง .....


กล้าพูด...กล้าทำ อย่างเชื่อมั่นและมีเหตุผล กล้าพูด...กล้าทำ อย่างเชื่อมั่นและมีเหตุผล
    การพูดในสิ่งที่ควรพูดไม่ได้หมายความว่า คุณเป็นคนก้าวร้าวที่อาจทำให้เพื่อนร่วมงานรับไม่ได้ หากแต่หมายถึงความกล้าที่จะเผยความคิด หรือไอเดียดีๆ มาแชร์กัน .....


ตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองตั้งเป้าหมายให้กับตัวเอง
    เคยสงสัยไหม คุณจะรู้ได้อย่างไรว่า สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ ประสบผลสำเร็จแล้ว .....