Sort by
Sort by

Careers

ประกาศ

ด้วยปัจจุบันนี้ มีผู้แอบอ้างใช้ชื่อบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (“เนสท์เล่”) เปิดรับสมัครพนักงานชงชิมประจำบูธจำหน่ายและโฆษณาสินค้าของเนสท์เล่ โดยมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการสมัครงาน บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า เนสท์เล่ไม่มีนโยบายในการรับสมัครและว่าจ้างพนักงานชงชิมประจำบูธโดยตรง และไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัคร เนสท์เล่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้นนี้ และขอให้ทุกท่านตรวจสอบแหล่งข้อมูลของการรับสมัครงานอย่างถี่ถ้วนก่อนการสมัคร เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

---------------------

ทำไมต้องเนสท์เล่?
Nestle Respect
ความหลากหลายและการมีส่วนร่วมเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมเนสท์เล่ เรามุ่งหมายให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานที่สร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน ที่ผู้คนได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีและความเคารพ