Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

การแข่งขันตอบคำถามวิชาการ FoSTAT - Nestlé Quiz Bowl

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ( FoSTAT) และบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ในฐานะผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่และเป็นผู้นำด้านโภชนาการ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารมาโดยตลอด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความรู้ด้านวิชาการ หรือวิทยาศาสตร์การอาหารทั้งสิ้น จึงได้สนับสนุนการจัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารขึ้น เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ภายใต้ชื่อ FoSTAT - Nestlé Quiz Bowl โดยจะมีทีมผู้เข้าแข่งขันจากสถาบันระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การอาหารจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประลองความรู้ความสามารถ เพื่อชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ฯพณฯ องคมนตรี
 

วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อที่จะกระตุ้นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารให้ เกิดความตื่นตัว มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาในสาขาวิชาเหล่านี้ และส่งเสริมให้นักศึกษานำวิชาความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์อาหารที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสังคมของนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหารให้แข็งแกร่ง อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือของคณาจารย์ด้านเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศต่อไปภายภาคหน้า

เนสท์เล่มองภาพรวมของประโยชน์ที่ได้รับก็คือวงการอาหารของประเทศ เมื่อนิสิต นักศึกษาให้ความสนใจกับการแข่งขันและเห็นความสำคัญต่อวิชาการที่เรียน สุดท้ายบุคลากรเหล่านี้ก็จะกลับเข้ามาช่วยพัฒนาวงการอาหาร ซึ่งการแข่งขันนี้นับว่าเป็นการสร้างจิตสำนึกและเป็นการสร้างรูปแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์ และการจัดงานที่ผ่านมาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างมาก

ForSTAT 2013สมาชิกในทีมขึ้นรับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จาก
Mr. Koh Boon Liang, President of SIFST

นอกเหนือจากถ้วยรางวัลเกียรติยศแล้ว เนสท์เล่ยังได้สนับสนุนรางวัลสำหรับทีมชนะเลิศคือ ทุนการศึกษา และการเดินทางไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารในระดับนานาชาติ ณ ศูนย์วิจัย และพัฒนาระดับภูมิภาคของเนสท์เล่ ณ ประเทศสิงคโปร์ (Nestlé R&D Center) เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับผู้เข้าแข่งขัน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรรุ่นใหม่ๆ ให้มีมุมมองที่กว้างขึ้น ยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่วงจรของอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยต่อไป

ทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับอาเซียน ASEAN Food Quiz Bowl 2013

ในฐานะ ทีมชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารระดับประเทศ FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2013 เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่เพียงแต่ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ฯพณฯ องคมนตรีอำพล เสนาณรงค์ และเดินทางไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารในระดับนานาชาติ ณ ศูนย์วิจัย และพัฒนาระดับภูมิภาคของเนสท์เล่ ณ ประเทศสิงคโปร์ (Nestlé R&D Center) ยังได้รับเกียรติ ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารระดับอาเซียน ASEAN Food Quiz Bowl 2013 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ASEAN Food Conference 2013 จัดโดย Singapore Institute of Food Science & Technology (SIFST) ร่วมกับ the ASEAN-Committee on Science & Technology (ASEAN-COST) และ the Federation of the Institute of Food Science and Technology in ASEAN (FIFSTA) ณ ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 10 กันยายน 2556

ในการแข่งขันครั้งนี้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในความสำเร็จของทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สามารถคว้ารางวัลที่ 1 มาครอง โดยเอาชนะคู่แข่งจาก 6 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม และเจ้าภาพสิงคโปร์ นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันรายการนี้ โดยอันดับที่ 2 ได้แก่ทีมจากประเทศฟิลิปปินส์ และอันดับที่ 3 ได้แก่ทีมจากประเทศอินโดนีเซีย