ผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินการทางด้านสิ่งแวดล้อมของเรา: มุ่งเน้นทางด้านน้ำ

 

 

ที่เนสท์เล่ เรารับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ลงตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดขึ้นโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ การลดการก่อขยะเป็นเรื่องเร่งด่วน: เรามีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิลในทุกจุดที่เราสามารถทำได้ เราเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ซัพพลายเชนของเราโดยการช่วยให้เกษตรกรร่วมงานกับเรานำแนวทางการปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้งาน นอกจากนี้ น้ำซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) ยังเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินการของเรา และเรายังคงลดปริมาณการใช้น้ำต่อน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งช่วยให้ชาวบ้านสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำที่ประหยัดและถูกสุขอนามัย

 

น้ำดื่มเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญถัดจากเรื่องโภชนาการและการพัฒนาชนบท ซึ่งเป็นเรื่องที่ธุรกิจของเนสท์เล่ได้เข้าไปมีบทบาทต่อสังคมเป็นอย่างมาก

 

บริษัทเนสท์เล่มีความห่วงใยการใช้น้ำและมุ่งเน้นการดำเนินการและทรัพยากรของเราในส่วนต่างๆ สี่ส่วนที่มีความสำคัญได้แก่:

  • ในโรงงานของเรา มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง
  • ในแหล่งน้ำของเรา เราได้ร่วมกับพันธมิตรในการปกป้องทรัพยากรน้ำที่มีการใช้ร่วมกัน
  • ในส่วนห่วงโซ่อุปทานทางด้านการเกษตรของเรา ซึ่งปัญหาท้าทายเกี่ยวกับน้ำก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการจัดหาวัตถุดิบของเรา และ
  • ในส่วนของชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ เราเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาดและถูกสุขอนามัยเพิ่มมากขึ้น

เรายังคงการลงทุนในโรงงานต่างๆ ของเราเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดภายในท้องถิ่น และเพื่อลดการพึ่งพาน้ำลงในกรณีที่จำเป็น อย่างไรก็ดี เพื่อให้มีการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เรายังมีการแสวงหาความร่วมมือจากภายนอกโรงงานของเราอีกด้วย วิธีการนี้ได้แสดงให้เห็นว่ามีผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี เพื่อความแข็งแกร่งของธุรกิจของเรา และเพื่อประโยชน์ของชาวบ้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งน้ำที่เรามีการดำเนินกิจการอยู่

วิธีการดำเนินการของเราประกอบไปด้วยโรดแมปสามขั้นตอนคือ การปฏิบัติตามข้อกำหนด ความเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการดำเนินการเป็นหมู่คณะ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง)

บันไดไปสู่การพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

 

พันธสัญญาที่เรามีต่อ AWS และคณะทำงานของเรา เป็นปัจจัยเร่งที่สำคัญต่อการจัดหาแหล่งน้ำที่มีความยั่งยืนมากขึ้น การนำนวัตกรรมในการประหยัดน้ำไปใช้ในที่ต่างๆ และการเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้ใช้น้ำรายอื่นๆ เพื่อดำเนินการเป็นหมู่คณะในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ใช้ร่วมกันอย่างยั่งยืน

 

จนถึงวันนี้ เราได้ประสบความสำเร็จมาแล้วเป็นอย่างมาก แต่เราก็พร้อมที่จะประสบความสำเร็จมากยิ่งไปกว่านี้ในทุกๆ การดำเนินธุรกิจของเรา Nestlé Waters ได้ตั้งเป้าให้โรงงาน 20 แห่งผ่านการรับรองตามมาตรฐาน AWS ภายในปี 2020 โดยถึงขณะนี้ มีโรงงานที่ได้รับการรับรองไปแล้วสี่แห่ง โดยสามแห่งอยู่ในแคลิฟอร์เนีย และอีกหนึ่งแห่งในปากีสถาน ในทวีปอเมริกา เราได้เริ่มดำเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดูแลแหล่งน้ำในโรงงานทุกแห่งของเราไปแล้ว และในยุโรป แอฟริกา และเอเชีย เรามีโครงการนำร่องเพื่อการดูแลแหล่งน้ำเพื่อเป็นจุดอ้างอิงสำหรับการดำเนินการในอนาคตสำหรับประเทศต่างๆ ที่ประสบปัญหาทางด้านน้ำ

พันธสัญญาที่เรามีต่อ AWS และคณะทำงานของเรา เป็นปัจจัยเร่งที่สำคัญต่อการจัดหาแหล่งน้ำที่มีความยั่งยืนมากขึ้น การนำนวัตกรรมในการประหยัดน้ำไปใช้ในที่ต่างๆ และการเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้ใช้น้ำรายอื่นๆ เพื่อดำเนินการเป็นหมู่คณะในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ใช้ร่วมกันอย่างยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามในการพิทักษ์และรักษาแหล่งน้ำของเรา