เนสท์เล่มีการดำเนินการอะไรบ้างในการรับมือต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

พลังงานที่สะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้: ของพลังงานที่ใช้โดยเนสท์เล่ในประเทศเม็กซิโกมาจากพลังงานลม

เนสท์เล่มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือไม่?

มี ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา เราได้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) จากโรงงานของเราลงได้ถึงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ที่เราผลิต

เรามีพันธะสัญญาในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของเราผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานด้วยการใช้เชิ้อเพลิงที่สะอาดและการลงทุนในพลังงานทางเลือก ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนจากการขนส่งทางถนนที่มีระยะทางยาวไกลในยุโรปมาเป็นการขนส่งทางเรือระยะสั้นๆ หรือทางรถไฟ การนำเอาพลังงานลมมาใช้กับโรงงานของเราในเม็กซิโก และการติดตั้งหม้อไอน้ำ (boiler) ซึ่งใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานบางแห่งของเราในฝรั่งเศส


ประสิทธิภาพในการดำเนินงานทางด้านนี้ของเนสท์เล่เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น?

เราเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านการลดผลกระทบและปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป หนึ่งในการดำเนินการของเราก็คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการทางด้านนี้ของเรา ซึ่งเราได้รับการยอมรับมาโดยตลอดถึงผลการดำเนินการที่ดีเยี่ยมที่สุดในอุตสาหกรรม

ในปี 2013 และ 2012 เราได้รับคะแนนดัชนีความเป็นผู้นำในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (the Climate Disclosure Leadership Index) และ และดัชนี Climate Performance Leadership Index ของ CDP ในระดับสูงสุด ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ไว้ใน Global 500 Climate Change Report 2013 (pdf, 1.48Mb).

ดัชนีของ CDP เป็นการวัดประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท 500 อันดับแรกใน FTSE Global Equity Index ทางด้านความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส

ในปี 2013 เนสท์เล่เป็นบริษัทผลิตอาหารที่มีคะแนนสูงสุดใน ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) เป็นครั้งแรกด้วยคะแนน 88% ซึ่งสูงเป็นสองเท่าของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ด้วยนโยบายที่เข้มงวดและการรายงานผลการดำเนินงานอย่างโปร่งใสทางด้าน การสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของเรา รวมทั้งกิจกรรมในการลดผลกระทบของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เราได้คะแนนทางด้านสิ่งแวดล้อมในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ถึง 97% ซึ่งนับว่าเป็นคะแนนสูงที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้

รายงาน 'Behind the Brands' scorecard ซึ่งจัดทำโดยองค์กร Oxfam เป็นการประเมินนโยบายในการปรับปรุงความปลอดภัยและความยั่งยืนของบริษัทอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ของโลก 10 บริษัท ซึ่งผลการประเมินพบว่าเนสท์เล่ยังคงมีคะแนนสูงที่สุดทางด้านผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ


เนสท์เล่มีการดำเนินการอะไรอีกบ้างในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ?

เราได้ ให้คำมั่นสัญญาว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะไม่มีส่วนในการก่อให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า คำมั่นสัญญาดังกล่าวครอบคลุมวัตถุดิบทุกอย่างที่เราใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ของเรา

นอกจากพันธะสัญญาในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราแล้ว เรายังให้คำมั่นสัญญาที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเองได้ และเรายังช่วยเกษตรกรให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้อีกด้วย ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการของเราได้ที่นี่.

ตัวอย่างเช่น ในยุโรป เราได้ให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะนำตู้แช่ไอศกรีมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้มากขึ้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ตู้แช่ไอศกรีมแนวตั้งรุ่นใหม่ของเราทั้งหมดที่สั่งซื้อจากทั่วทวีปยุโรปจะใช้สารทำความเย็นธรรมชาติเท่านั้น สารทำความเย็นดังกล่าวเป็นสารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อชั้นโอโซน

ความช่วยเหลือต่อเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้และกาแฟของเนสท์เล่ได้รับการยกย่องจากอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ให้เป็นตัวอย่างของแนวทางในการปฏิบัติที่ดี


เนสท์เล่มีเป้าหมายในอนาคตอย่างไร?

ในปี 2013 เนสท์เล่ตั้งเป้าที่จะลดจำนวนก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยโดยตรงจากบริษัทต่อน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตลงให้ได้มากกว่าหนึ่งในสามภายในปี 2015 เมื่อเทียบกับระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราในปี 2005 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธะสัญญาของเราในการลดผลกระทบและปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป กรุณาดูได้ที่พันธะสัญญาของเนสท์เล่ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (pdf, 200Kb)