การพัฒนาด้านโภชนาการเพื่อผู้บริโภค

สถานการณ์

ในฐานะผู้นำด้านโภชนาการ สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่มียอดขายรวมกว่า 109,722 ล้าน
สวิสฟรังก์ เนสท์เล่เชื่อว่าอนาคตของบริษัทขึ้นอยู่กับการช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น แม้ว่าความต้องการสารอาหารในแต่ละที่จะแตกต่างกัน แต่นั่นคือความท้าทายที่จะช่วยเราพัฒนาโภชนาการให้แก่ผู้บริโภคทุก กลุ่มในสังคม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบรับกับฐานรายได้ของคนในสังคมอีกด้วย

เป้าหมายของเรา

 ด้วยกลยุทธ์ในการพัฒนาด้านโภชนาการ สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มากว่า 140 ปี จากการศึกษาพบว่าการรับรู้ในเรื่องโภชนาการ และความต้องการที่จะปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น จะมีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มากขึ้น เรานำคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยอาหารและโภชนาการที่เสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงผู้ที่ต้องการโภชนาการบางชนิดเป็นพิเศษ อีกทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าในราคาที่ผู้บริโภคจำนวนมากที่มีรายได้น้อยหาซื้อได้ เนสท์เล่ยังให้ความสำคัญที่จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้น รวมถึงการให้ความรู้และความเข้าใจอย่างชัดเจนด้วยการสื่อสารอย่างรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สภาโภชนาการของเนสท์เล่ ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในการกำหนดแนวทางนโยบายที่เกี่ยวกับโภชนาการ คุณเวอร์เนอร์ เบาเออร์ รองประธานบริหารทำหน้าที่ประธาน จะประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารของเนสท์เล่เพื่อพิจารณาหัวข้อสำคัญๆ ในด้านโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเนสท์เล่อย่างสม่ำเสมอ

ผลงานของเรา

 เรายังคงคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อโภชนาการและสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยสอดคล้องไปกับนโยบายโภชนาการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่นการกำหนด หลักเกณฑ์ด้านโภชนาการสำหรับผลิตภัณฑ์ และ มาตรฐาน 60/40+ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่อร่อยและดีต่อสุขภาพ ซึ่งรวมถึงนโยบายการปรับลดเกลือ น้ำตาล กรดไขมันชนิดทรานส์ ไขมันอิ่มตัวและสีผสมอาหาร และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้มากขึ้นซึ่งจะปรากฏบนฉลากบรรจุภัณฑ์ของเรา พร้อมทั้งการให้ข้อมูลทางโภชนาการ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเข้าใจง่ายในรูปแบบของ เข็มทิศโภชนาการ และ ฉลากโภชนาการอย่างง่าย มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่พนักงานมากขึ้น อีกทั้งปรับปรุงการฝึกอบรมพนักงานฝ่ายการตลาดกลุ่มอาหารสำหรับทารกให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังเพิ่มการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยอดนิยมในขนาดพอเหมาะ สำหรับผู้บริโภครายได้น้อยอีกด้วย


บทสรุปการสร้างคุณค่าร่วมกัน

  • คุณค่าต่อเนสท์เล่: เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงปัญหาด้านโภชนาการและสุขภาพ ขณะเดียวกันก็มีการประสานงานและให้ความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเททั้งในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นทีรู้จัก จดจำ และได้รับความขื่นชอบจากผู้บริโภค มีการเติบโตแบบยั่งยืน ได้ส่วนแบ่งการตลาดและมีผลกำไร
  • คุณค่าต่อสังคม: มีผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัย คุณภาพสูง ผลิตด้วยความรับผิดชอบและมีคุณค่าทางโภชนาการให้เลือกซื้อหลากหลายยิ่งขึ้น ได้รับความรู้มากขึ้นในเรื่องสุขภาพ เข้าใจยิ่งขึ้นว่าจะบริโภคผลิตภัณฑ์เนสท์เล่เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีรสชาติเอร็ดอร่อยได้อย่างไร
  • ในการสร้างคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นและองค์กรของเรา เนสท์เล่จะต้องสร้างคุณค่าให้กับประชากรในประเทศที่เราไปประกอบธุรกิจด้วย ซึ่งรวมถึงเกษตรกรผู้ส่งผลผลิตทางการเกษตรให้กับเรา พนักงานที่ทำงานให้กับเนสท์เล่ รวมถึงผู้บริโภคและชุมชุนในทุกที่ที่เนสท์เล่เข้าไปดำเนินกิจการ
  • นี่คือเรื่องราวและโครงการตัวอย่างที่เนสท์เล่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนาในเรื่อง “โภชนาการ” ซึ่งจะสะท้อนแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมกันให้เห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น