Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

พ่อแม่ระวัง! ลูกพัฒนาการชะงักเพราะแท็บเลต

พ่อแม่ระวัง! ลูกพัฒนาการชะงักเพราะแท็บเลต

รักลูก อย่าปล่อยให้ลูกอยู่กับแท็บเลต | Good Food Good Life จากเนสท์เล่คุณพ่อคุณแม่หลายคน ใช้วิธีให้เด็กดูทีวี เล่นเกม เล่นแท็บเลต ฯลฯ เพื่อที่จะควบคุมให้เด็กอยู่นิ่งๆ แต่หารู้ไม่ว่าส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของลูกอย่างยิ่ง เพราะขณะที่เด็กดูทีวี เล่นเกมในคอมพิวเตอร์ มือถือ ไอแพด แท็บเลต จะพุ่งความสนใจไปที่จอสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นการเรียนรู้ หรือความสนุกทางสายตาและเสียงเท่านั้น แต่ไม่ได้ใช้ความคิด จินตนาการ สร้างสรรค์ และไม่ได้ใช้ทักษะของร่างกาย กล้ามเนื้อมัดใหญ่และเล็ก เช่น แขน ขา มือ เท้า เลย นอกจากนั้นยังทำให้ขาดทักษะด้านการพูด สื่อสาร การเล่น การอยู่ร่วม และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และยังมีแนวโน้มสมาธิไม่ดีอีกด้วย

ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าผลสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาหรือไอคิว และความฉลาดทางอารมณ์ หรืออีคิว ของเด็กไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2557 พบว่าเด็กไทยมีไอคิวเฉลี่ย 93.1 จุด ลดลงจากปี 2554 ที่ 94 จุด ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานโลกที่ 100 จุด พร้อมแนะให้ ลดดูทีวี และลดเล่นเกมส์

รักลูก อย่าปล่อยให้ลูกอยู่กับแท็บเลต | Good Food Good Life จากเนสท์เล่รักลูก อย่าปล่อยให้ลูกอยู่กับแท็บเลต

กุมารแพทย์แนะนำว่าเด็กเล็กต่ำกว่า 2 ขวบ ไม่ควรดูทีวี ใช้แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์เลย ส่วนวัย 2-4 ขวบไม่ควรดูเกินวันละครึ่งชั่วโมง เด็กวัย 4 ขวบขึ้นไปไม่ควรดูทีวีนานเกินวันละ 2 ชั่วโมง และต้องนั่งอยู่ข้างๆ ลูก คอยสอนว่าสิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี ดังนั้นหากอยากให้ลูกอยู่นิ่ง แทนที่จะโยนมือถือให้เล่น หรือจับให้อยู่หน้าทีวี เปลี่ยนไปให้เด็กวาดรูปแทนดีกว่า ได้ทั้งความสนุกเพลิดเพลิน แถมยังสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ หรือชวนลูกไปทำกิจกรรมการแจ้ง วิ่งเล่น ขี่จักรยาน ก็ได้ฝึกพัฒนาการของกล้ามเนื้อไปด้วย

และเพื่อการเรียนรู้ที่ไม่หยุดชะงัก แนะนำให้เลือกนมที่มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้ลูกรัก เพื่อภูมิคุ้มกันที่ดี ร่างกายแข็งแรง และเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ค่ะ

สนับสนุนโดย :