Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ดูแลผู้สูงวัยด้วยการเลือกทานอาหารชีวจิต

ดูแลผู้สูงวัยด้วยอาหารชีวจิต
ทำความรู้จักกับอาหารชีวจิตว่ามีความสำคัญอย่างไร รับประทานอย่างไรจึงถูกลักษณะของชีวจิตอย่างแท้จริง เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณเองและสมาชิกในครอบครัวที่คุณเคารพรักอย่างผู้สูงอายุในบ้าน

ชีวจิตเป็นแนวความคิดต่อเรื่องสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic) คือผนวกรวมเอา "ชีว" ที่หมายถึง "กาย" รวมเข้ากับ "จิต" ที่หมายถึง "ใจ" ให้เป็นสองภาคของชีวิตที่มีผลต่อกันและกันโดยตรง ไม่อาจแยกกายออกจากจิต และจิตย่อมกระทบถึงกายเช่นเดียวกัน ความหมายและการปฏิบัติตัวตามแนวทางของชีวจิต จึงอาจอธิบายได้ว่า คนเราจะมีความสุขความแข็งแรงได้ก็ต่อเมื่อกายและใจทำงานเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกัน (Wholeness as Perfection)

จุดประสงค์ของหลักชีวจิตคือ ความสุขสมบูรณ์ทั้งกายและใจ โดยยึดวิธีปฏิบัติและความคิดในแนวธรรมชาติเป็นหลักมุ่งสร้างสุขภาพกายและใจโดยใช้อาหารสุขภาพเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงธรรมชาติ โดยการทานอาหารชีวจิต ซึ่งหมายถึง อาหารชั้นเดียว หรืออาหารที่คงสภาพตามธรรมชาติเดิมไว้มากที่สุด โดยไม่ผ่านการปรุงแต่งมากนัก ยังคงรสชาติเดิมของอาหารไว้ได้ ซึ่งหมายถึงการคงไว้ซึ่งคุณค่าอย่างครบถ้วน และไม่ก่อให้เกิดสารพิษแก่ร่างกาย เช่น บริโภคข้าวกล้อง ที่เพียงกระเทาะเปลือกออก ไม่ผ่านการขัดสี งดน้ำตาลฟอกขาว กะทิ นม และไข่ งดเนื้อสัตว์ทุกชนิด ยกเว้นปลาและอาหารทะเล ที่บริโภคได้เป็นครั้งคราว เป็นต้น

สำหรับผู้สูงอายุนั้น การทานอาหารชีวจิตอาจทำให้ขาดสารอาหารบางอย่างที่จำเป็นต่อร่างกาย ได้แก่ วิตามินบี 2 และแคลเซียม ซึ่งมีมากในนม วิตามินบี 12 และเหล็ก ซึ่งมีมากในเนื้อสัตว์และเครื่องในสัตว์ อีกทั้งอาหารชีวจิตยังเป็นอาหารที่มีโปรตีนต่ำ ในขณะที่ผู้สูงอายุต้องการโปรตีนคุณภาพดีเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ดังนั้น ควรเสริมเมนูปลาแก่ผู้สูงอายุเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน โดยเน้นปลาเล็กปลาน้อยที่ทานได้ทั้งกระดูก รวมถึงกุ้งแห้ง เพื่อให้ท่านได้รับแคลเซียมสำหรับบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง และได้รับวิตามินบี 12 จากเนื้อปลา โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งยาเม็ดเสริมวิตามินแต่อย่างใด นอกจากนี้ เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูปยังเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทานง่าย เพียงชงกับน้ำร้อนให้ผู้สูงอายุดื่มก่อนนอน จะช่วยให้ท่านนอนหลับสบายขึ้นอีกด้วย

ส่วนการใช้ชีวิตประจำวันเองย่อมต้องสอดคล้องกับอาหารที่ทานด้วยเช่นกัน โดยใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์เรียบง่ายตามธรรมชาติ เพื่อการมีอายุยืน แข็งแรง และมีความสุขสดชื่นตลอดเวลา โดยหมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ อยู่ในที่ๆ มีอากาศบริสุทธิ์ ไม่แออัด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ฝึกสมาธิเป็นประจำ และเข้าใกล้ธรรมชาติให้มากที่สุด เมื่อระวังรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอตามแนวคิดของชีวจิต ภูมิชีวิตซึ่งเป็นหมอภายในร่างกายของมนุษย์ก็ย่อมทำงานได้เต็มหน้าที่ เป็นเครื่องป้องกันด่านแรกที่คุ้มกันเราจากโรคทั้งปวง แต่เมื่อใดก็ตามหากเกิดเหตุสุดวิสัย มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดกับร่างกาย การรักษาตามแนวทางของชีวจิตยังคงยึดหลักของการเยียวยาแบบองค์รวม เช่นเดียวกับการป้องกันในเบื้องต้น วิธีบำบัดหลักๆ ของชีวจิตได้ผสมผสานองค์ความรู้และวิธีการต่างๆ ได้แก่ การใช้ธรรมชาติเป็นยา ใช้อาหารเป็นยา ใช้แนวทางการแพทย์แบบผสมผสาน ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแบบจีนด้วยการฝังเข็ม นวดกดจุด นวดฝ่าเท้า ไปจนถึงหลักอายุรเวท และโยคะในการออกกำลังเพื่อผ่อนคลาย รำตะบอง หรือรำไทเก๊ก เป็นต้น การใช้ชีวิตให้เข้ากับวิถีธรรมชาติแบบองค์รวมตำรับชีวจิตเช่นนี้ จะช่วยให้ผู้สูงอายุในความดูแลของคุณมีความสุขจากภายใน ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจแจ่มใส อยู่เป็นมิ่งขวัญแก่ลูกหลานไปอีกนาน