ใบความรู้ที่ 2 : ลด “มัน” ฉันแข็งแรง

16_N4HKDD048-Herobanner-1440x472.jpg

ใบความรู้ที่ 2

ลด “มัน” ฉันแข็งแรง
เหมาะสำหรับ ป.3 - ป.5

“สอนนักเรียนรู้จักไขมันซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ให้นักเรียนเข้าใจปริมาณไขมันที่ซ่อนอยู่ในอาหารและรู้จักบริโภคไขมันแต่พอดี พร้อมเคล็ดลับลดไขมันในชีวิตประจำวัน”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 4.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.4/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.5/1 (ควรรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 1.1MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 2,962 ครั้ง

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง