โภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

Good Food, Good Life

 

เนสท์เล่ให้ความสำคัญอย่างมากกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าได้รับทั้งความอร่อย และคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย อีกสิ่งหนึ่งที่เนสท์เล่รณรงค์อย่างสม่ำเสมอควบคู่กันไป คือการให้ความรู้ทางด้านโภชนาการที่เข้าใจง่ายและถูกต้องแก่ผู้บริโภค เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภคแต่ละคน ให้เหมาะสมกับเพศ วัย และกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน

ดูเพิ่มเติมที่ www.goodfoodgoodlife.in.th

ส่วนประกอบที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเนสท์เล่

เนสท์เล่เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยส่วนผสมที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเนสท์เล่ ที่ผ่านการคิดค้นอย่างพิถีพิถันโดยศูนย์วิจัยเนสท์เล่ นับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิในของเรา ที่ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เช่น ไมโล ซีรีแล็ค และนมตราหมี ได้รับความมั่นใจจากผู้บริโภคตลอดมาว่ามีคุณประโยชน์ในด้านสุขภาพ และโภชนาการที่ดี

  • โปรโตมอลต์
  • แอคทิฟ-บี
  • พรีไบโอวัน
  • แอล โพรเท็คซ์ทัส
  • บิฟิดัส บีแอล

เครื่องมือวัดสุขภาพดี

Health Checkup

เนสท์เล่ชวนคุณวัดดัชนีมวลกาย เพื่อทดสอบดูว่าตอนนี้รูปร่างคุณอยู่ในเกณฑ์ใด พร้อมเกร็ดความรู้ง่าย ๆ เพื่อการเริ่มต้นดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี