Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เกม : เกมกระดานกินหลากหลาย

06-N4HKDD028-Herobanner

เกม

เกมกระดานกินหลากหลาย
เหมาะสำหรับ ป.4 – ป.6

“เกมกระดานบันไดงูสำหรับสร้างกิจกรรมในชั้นเรียน ให้นักเรียนประถมเข้าใจหลักโภชนาการเรื่องการกินอย่างหลากหลาย รู้จักกินอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการอย่างสนุกสนาน พร้อมเคล็ดลับเสริมสร้างสุขภาพดี”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 5.00MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 3,223 ครั้ง

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง