Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เกม : เกมบิงโก อาหารห้าหมู่

08-N4HKDD027-Herobanner

เกม

เกมบิงโก อาหารห้าหมู่
เหมาะสำหรับ ป.3 และ ป.5

“กิจกรรมเกมบิงโกเรื่องอาหาร 5 หมู่ ทบทวนความเข้าใจของนักเรียนพร้อมความสนุกสนาน ให้สามารถเลือกกินอาหารที่มีครบถ้วน ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ พร้อมแผ่นบิงโกและบัตรกิจกรรมสำหรับคุณครู”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 1.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.3/2 (ควรรู้) พ 4.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.5/1 (ควรรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 6.7MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 785 ครั้ง

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง