แม่และเด็ก

โภชนาการช่วงแรกของชีวิต

โภชนาการช่วงแรกของชีวิต

Dec 3, 2015

โภชนาการในช่วงแรกของชีวิตมีความสำคัญมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ต่อการกำหนดภาวะสุขภาพของคนเราไปตลอดชีวิต

อ่านต่อ