Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

การป้องกันภูมิแพ้ในเด็กตั้งแต่ช่วงทารกมีประสิทธิผลกว่าในระยะยาว

Back to Press releases
มีนาคม 30, 2011  • อัตราความชุกของการแพ้อาหารในเด็กไทย คาดว่าสูงถึง 6.25% ญี่ปุ่น 5.5% จีน 4.98% [ที่มา: Source; Curr Allergy Clin Immunol 2009 ]
  • จากผลการศึกษาในทารกและเด็กเล็กอายุระหว่าง 6 เดือน – 3 ปี อาหารที่ก่อให้เกิด โรคภูมิแพ้สูงสุดในเด็กไทย คือ นมวัว ไข่ และอาหารทะเล
  • การให้นมมารดาเพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก เป็นวิธีป้องกันโรคภูมิแพ้ที่สำคัญที่สุดสำหรับทารก
  • ผลวิจัยระยะยาวทารกในเยอรมนี* ระบุว่า “นมสูตรพิเศษ H.A. ที่มี โปรตีนเวย์ 100% ซึ่งผ่านการย่อยบางส่วนให้ขนาดโมเลกุลเล็กลง ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคภูมิแพ้ และโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในเด็กได้ในระยะยาว”

กรุงเทพฯ (1 เม.ย. 54) – สถาบันโภชนาการเนสท์เล่ โดย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จัดสัมมนาให้ความรู้สื่อมวลชนในหัวข้อ “สร้างเกราะป้องกันภูมิแพ้ จากคุณแม่เพื่อลูกน้อย” เพื่อแนะแนวทาง การป้องกันโรคภูมิแพ้ในเด็กตั้งแต่ช่วงทารก ซึ่งจะมีประสิทธิผลกว่าในระยะยาว ทั้งนี้ ผลการวิจัยในระยะยาวในทารก ในประเทศเยอรมนีพบว่า นมสูตรพิเศษ H.A. ที่มีส่วนผสมของ โปรตีนเวย์ 100% ซึ่งผ่าน การย่อยบางส่วนเพื่อทำให้โมเลกุลขนาดเล็กลง (partially-hydrolyzed) ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภูมิแพ้ในเด็กได้ในระยะยาว

การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากกุมารแพทย์ชั้นนำจากออสเตรเลีย นายแพทย์ราล์ฟ กุนเทอร์ ไฮน์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสประจำแผนกโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน และแผนกโรคระบบทางเดินอาหารและ โภชนาบำบัด โรงพยาบาลเด็กเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เป็นวิทยากรรับเชิญ ร่วมด้วย แพทย์หญิง ศิรินุช ชมโท ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แปลและดำเนินการสัมมนา โดยมี มร. แอนดรู สกอรี่ ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจโภชนาการทารก ประจำประเทศไทยและภาคพื้นอินโดไชน่า บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ

มร. แอนดรู สกอรี่ ผู้อำนวยการบริหาร ธุรกิจโภชนาการทารก ประจำประเทศไทยและภาคพื้นอินโดไชน่า บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “อุบัติการณ์ภูมิแพ้ในเด็กเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อพัฒนาการและการเติบโตของเด็ก สถาบันโภชนาการเนสท์เล่เห็นความสำคัญของการให้ความรู้ในการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ตั้งแต่ช่วงวัยทารก เนื่องจากในช่วงขวบปีแรก โภชนาการที่ดีจะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นและส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ รวมถึงโอกาสในการลด    ความเสี่ยงของการเกิดภูมิแพ้ เราจึงจัดการสัมมนาเชิงวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ในเด็กให้กว้างขวางแก่คุณพ่อคุณแม่”

นายแพทย์ราล์ฟ กุนเทอร์ ไฮน์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสแผนกโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา โรงพยาบาลเด็กเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย กล่าวว่า “ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ความชุกของโรคภูมิแพ้ในเด็กมีอัตราเพิ่มขึ้นทั่วโลก โดยแนวโน้มดังกล่าวเริ่มส่งผลกระทบในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเช่นกัน แม้จะพบแนวโน้มที่รุนแรงกว่าในกลุ่มประเทศตะวันตกก็ตาม โดยการแพ้อาหารและผื่นแพ้ผิวหนังเป็นอาการภูมิแพ้ที่พบมากที่สุดในทารกและเด็กเล็ก” และเสริมว่า “อัตราความชุกของการแพ้อาหารในเด็กไทยซึ่งสำรวจโดยแบบสอบถามในปี 2548 สูงถึง 6.25% ญี่ปุ่น 5.5% และจีน 4.98 % ส่วนการทดลองโดย   การให้ลูกกินอาหารที่เคยแพ้ใหม่อีกครั้ง (Food Challenge) และการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Skin Prick Testing) จะพบอัตราความชุก 0.45%โดยจากการสำรวจเด็กไทยอายุระหว่าง 6 เดือน-3 ปี พบว่าอาหารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ได้บ่อยในเด็กเล็กคือนมวัวและไข่ ส่วนในเด็กโตคืออาหารทะเล (โดยเฉพาะกุ้ง) และพบอัตราความชุกเพิ่มขึ้นในประเทศไทยในช่วง 5 ปีผ่านมา”

น้ำนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก ทั้งยังมีจุลินทรีย์สุขภาพที่มีประโยชน์ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทารก ซึ่งการได้รับนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกจะช่วยลดการสัมผัสกับโปรตีนแปลกปลอมจากนมวัว และช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย รวมทั้งทารกจะได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน

“การเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ นอกจากจะช่วยป้องกันโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารหรือระบบหายใจ และยังมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นให้เกิด Oral Tolerance (ความทนต่ออาหาร) อีกด้วย หากมารดาไม่สามารถให้นมแม่ได้ ก็ควรเลือกนมสูตรพิเศษ H.A. ที่มีโปรตีนเวย์ 100% ซึ่งผ่านการย่อยบางส่วน    จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภูมิแพ้” นายแพทย์ไฮน์กล่าว

นายแพทย์ไฮน์ อ้างอิงผลการวิจัย“German Infant Nutrition Intervention” (หรือ GINI*) ที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและได้รับการยอมรับด้านความเป็นกลาง สนับสนุนโดยรัฐบาลเยอรมนี ซึ่งศึกษาในทารกจำนวน 2,252 คนในประเทศเยอรมนี และติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 6 ปี พบว่า นมสูตรพิเศษ H.A. ที่มีโปรตีนเวย์ 100% ซึ่งผ่านการย่อยบางส่วนเพื่อให้โมเลกุลเล็กลง “สามารถป้องกันโรคภูมิแพ้ประเภทผื่นแพ้ผิวหนังในกลุ่มทารกที่ศึกษาในระยะยาวได้”

จากการศึกษาและติดตามผลกว่า 7 ปี พบว่าการให้จุลินทรีย์สุขภาพบางสายพันธุ์ อาทิ แลคโตบาซิลัส แรมโนซัส จีจี (Lactobacillus rhamnosus GG) กับแม่และทารกที่มีประวัติภูมิแพ้ในครอบครัว สามารถช่วยลดการเกิดผื่นแพ้ผิวหนังในระยะยาวได้ถึง 50% [ผลการวิจัยจาก J Allergy Clin Immunol 2007]

เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคภูมิแพ้ และป้องกันการติดเชื้อโรคในระหว่างใกล้คลอดหรือทำคลอด องค์การอนามัยโลก (พ.ศ. 2546) แนะนำให้เลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดาอย่างน้อย 6 เดือน แล้วจึงเริ่มให้อาหารเสริมหลังจากทารกมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป และจากผลการวิจัยทางการแพทย์พบว่า ในกรณีที่ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาได้ การให้นมสูตรพิเศษ H.A. จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภูมิแพ้แก่ทารกกลุ่มที่มีประวัติภูมิแพ้ในครอบครัวได้ในระยะยาว แต่ไม่แนะนำให้ใช้นมผงสูตรถั่วเหลือง หรือสูตรกรดอะมิโนสำหรับการป้องกันโรคภูมิแพ้

นมสูตรต่างๆ กับการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้

นมสูตรพิเศษ H.A. ที่โปรตีนผ่านการย่อยบางส่วน (Partially Hydrolysed Formula)

นมสูตรพิเศษ H.A. ที่มีโปรตีนเวย์ 100% ที่ผ่านการย่อยบางส่วนเพื่อให้โมเลกุลของโปรตีนมีขนาดเล็กลง และมีผลการวิจัยมากมายรับรอง พบว่า “เป็นสูตรที่สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้ในทารก” ดังที่ปรากฎในผลการวิจัย GINI ในเยอรมนี

นมสูตรที่ผ่านการย่อยอย่างละเอียด (Extensively Hydrolysed Formula)
มีผลของการศึกษาของนมสูตรนี้เพียงไม่กี่การศึกษาต่อการป้องกันโรคภูมิแพ้ โดยนมสูตรโปรตีนเคซีนที่ผ่านการย่อยอย่างละเอียด (eHF-C) ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดการแพ้โปรตีนนมวัว และผื่นแพ้ผิวหนังได้ เมื่อเปรียบเทียบกับนมวัวสูตรทั่วไป แต่ราคาแพงกว่านมสูตรพิเศษ H.A.ที่โปรตีนผ่านการย่อยบางส่วน

นมสูตรถั่วเหลือง
ความเสี่ยงของอาการแพ้โปรตีนถั่วเหลืองจะเพิ่มขึ้นเมื่อทารกมีการแพ้โปรตีนนมวัว และนมสูตรถั่วเหลืองมีการปนเปื้อนของฮอร์โมน phyto-oestrogens ไฟเตท และอาจมีอะลูมิเนียมในปริมาณที่มากขึ้น จึงไม่แนะนำให้ใช้นมสูตรถั่วเหลืองในทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนในการป้องกันการเกิดภูมิแพ้

นมสูตรกรดอะมิโน
ยังไม่มีผลการวิจัยรับรองด้านคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดภูมิแพ้ด้วยนมสูตรกรดอะมิโน ถึงแม้จะไม่มีโปรตีนที่ทำให้เกิดการแพ้ แต่ก็ไม่กระตุ้นให้เกิดการคุ้นเคยต่ออาหาร (Oral Tolerance) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ใช้นมสูตรกรดอะมิโนในการป้องกันการเกิดภูมิแพ้

“ปัจจุบัน มีนมสูตรพิเศษ H.A. ที่มีโปรตีนซึ่งผ่านการย่อยบางส่วน จากผู้ผลิตหลายรายและหลากหลายแหล่งที่มาของโปรตีน อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัย GINI ระบุว่า ทารกที่ได้รับนมสูตรพิเศษที่มีโปรตีนเวย์ 100% ที่ผ่านกระบวนการย่อยโปรตีนบางส่วนอย่างต่อเนื่องในช่วง 4 เดือนแรกมีความเสี่ยงที่จะเกิด โรคผื่นแพ้ผิวหนังน้อยกว่า เมื่อเทียบกับทารกที่ได้รับนมวัวทั่วไปจนถึงอายุ 6 ปี” นายแพทย์ไฮน์ กล่าวสรุป

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf (257 KB)

Article Type