Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé Distributor Partner

บริษัทเนสท์เล่ เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 120 ปี บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) มีธุรกิจหลากหลายกว่า 40 ตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับและชื่นชอบในหมู่ผู้บริโภคชาวไทยทุกช่วงวัย ตั้งแต่ กาแฟ ครีมเทียม ชา นมผง ซอส อาหารเช้า ไอศครีม น้ำดื่ม อาหารสัตว์ สินค้าสำหรับผู้ประกอบการ อาหารทางการแพทย์ ฯลฯ

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ได้ทำการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการพัฒนาสินค้าใหม่ ที่มีนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้บริโภค ตลอดจนได้เพิ่มการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคให้มากขึ้น

ในปี 2558 บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จะเปิดรับสมัครผู้แทนศูนย์จัดจำหน่าย เพื่อเพิ่มการกระจายสินค้าในบางพื้นที่ที่ยังว่างอยู่ และรองรับการขยายธุรกิจที่เพิ่มขึ้นในอนาคต บริษัทจึงเรียนเชิญผู้ที่มีความสนใจที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. มีเงินลงทุนในปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินการศูนย์จัดจำหน่ายที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจที่รับผิดชอบ (มากกว่า 10 ล้านบาท)
 2. มีความเข้าใจในงานบริหารบุคลากร คลังเก็บสินค้า รถจำหน่ายและส่งสินค้า อุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสินค้า รวมถึงอุปกรณ์สำนักงาน และสิ่งจำเป็นอื่นๆในการดำเนินธุรกิจผู้แทนศูนย์จัดจำหน่าย
 3. เป็นผู้บริหารศูนย์จัดจำหน่ายเองหรือมีความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารบุคคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. หากมีประสบการณ์บริหารธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าบริโภค (FMCG) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. หากเจ้าของศูนย์หรือผู้บริหารศูนย์เป็นคนในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลประโยขน์ของผู้แทนศูนย์จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนสท์เล่

 1. ผลตอบแทนสำหรับผู้แทนศูนย์จัดจำหน่าย
 2. ผลตอบแทนตามผลงาน ( KPI )
 3. รายการส่งเสริมการขายพิเศษสำหรับร้านค้า
 4. รายการส่งเสริมการขายพิเศษสำหรับผู้แทนศูนย์จัดจำหน่าย
 5. รางวัลพิเศษต่างๆ เช่น รายการท่องเที่ยวกลุ่ม ผู้แทนศูนย์จัดจำหน่ายยอดเยี่ยมตามแต่ละช่วงเวลาและผลงาน
 6. การสนับสนุนทั้งด้านการฝึกอบรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดำเนินงาน รวมไปถึงพนักงานของบริษัทที่ร่วมทำงานกับศูนย์จัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

ผู้สนใจ สามารถส่งใบสมัคร (doc, 65 Kb)หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ จิตติพงษ์ จันทร์รุ่งอุทัย [email protected] หรือ โทร 02 657 8145